A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.9.2019 XIII Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 30 sierpnia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Ogłoszenie o zamówieniu nr 612060-N-2019 z 2019-10-18 r. Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku etap II.
» Wyjaśnienie SIWZ - Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Gąski-Świdry Nr 141019N i odcinka dogi Świdry -Dzięgiele Nr 141048 N, Gmina Olecko.
» Monika Błaszak
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.2.8.2019 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 28 sierpnia 2019 roku.
 • Zamówienia publiczne
 • Rozstrzygnięcia przetargów
 • Rok 2015
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzsytniejszej oferty na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Doliwy i Kijewo oraz zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Olecko.

  Olecko, dnia 28 kwietnia 2015 r.


  BI.271.3.5.2015
  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W dniu 28 kwietnia 2015 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP pod numerem 80954 – 2015 z dnia 10.04.2015 o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8-Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z póź. zmianami ) - Rozbudowa sieci wodociągowej miejscowościach Doliwy i Kijewo oraz zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olecko w ramach zadania inwestycyjnego pn: Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji”

  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :
  SAN-SYSTEM MAZURSKA K. Brodowski Sp.j. ul. Mazurska 30A, 19-400 Olecko
  Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert
  Cena - 90%
  Okres gwarancji – 10%
  Cena realizacji zamówienia wynosi 428.040,00zł

  Wpłynęła jedna oferta. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za korzystną dla Zamawiającego na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty nie podlegające wykluczeniu i odrzuceniu:

  Oferta nr 1
  SAN-SYSTEM MAZURSKA K. Brodowski Sp.j.
  ul. Mazurska 30A, 19-400 Olecko
  Cena oferty brutto 428.040,00PLN
  Punktacja w kryteriach:
  Cena – 90,00 pkt
  Okres gwarancji – 10,00 pkt
  Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt

  3. Na podstawie art.92 ust.1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

  4. Na podstawie art.92 ust.1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

  5. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2013, poz. 907 z póź. zmianami))-Dział VI „Środki ochrony prawnej”.

  Data wprowadzenia: 2015-04-29 1013
  Data upublicznienia: 2015-04-29
  Art. czytany: 1065 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Kowalczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet