A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 18 lutego 2020 r.
» Budowa doziemnej sieci elektroenergetycznej w obrębie ewidencyjnym Gąski, gm. Olecko
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki w 2020 r.
» 1 - Mariusz Miłun - 10.02.2020 r.
» Dubiłowicz Natalia
 • Statut Gminy Olecko
 • Statut Gminy Olecko

  UCHWAŁA NR ORN.0007.65.2016
  RADY MIEJSKIEJ W OLECKU
  z dnia 30 września 2016 r.

  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko

  Na podstawie art. 3 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:
  § 1. Uchwala się Statut Gminy Olecko, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Olecku:
  1) uchwała Nr II/8/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2003 r. Nr 1, poz. 2),
  2) uchwała Nr IX/63/03 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 104, poz. 1416),
  3) uchwała Nr XVIII/123/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 51, poz. 637),
  4) uchwała Nr XXII/162/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 107, poz. 1338),
  5) uchwała Nr XXX/227/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 37, poz. 534),
  6) uchwała Nr XXXIX/293/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2006 r. Nr 7, poz. 208),
  7) uchwała Nr XLV/345/06 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 100, poz. 1617),
  8) uchwała Nr XLVII/376/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 150, poz. 2209),
  9) uchwała Nr ORN.0007.26.2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 43, poz. 724),
  10) uchwała Nr ORN.0007.17.2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. poz. 1298),
  11) uchwała Nr ORN.0007.33.2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1847),
  12) uchwała Nr ORN.0007.74.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 365),
  13) uchwała Nr ORN.0007.39.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 2642),
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Warmińsko-Mazurskiego.


  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Karol Sobczak


  Data wprowadzenia: 2012-06-11 1524
  Data upublicznienia: 2012-06-11
  Art. czytany: 6173 razy

  » Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr ORN.0007.70.2018 z dn. 28 września 2018 r. - rozmiar: 793546 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Statut Gminy Olecko - rozmiar: 1337206 bajtów
  Typ pliku: application/
  » Zmiana Statutu Gminy Olecko z dn. 26 stycznia 2018 r. - rozmiar: 504261 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zmiana Statutu Gminy Olecko z dn. 28 września 2018 r. - rozmiar: 497670 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zmiana Statutu Gminy Olecko z dn. 29 września 2017 r. - rozmiar: 165056 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet