A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Kierownikiem Wydziału jest Irena Osmycka
» Czasowy rejestr zdarzeń z XII nadzwyczajnej sesji z dnia 12 lipca 2019 r.
» Nagranie wideo z XII sesji Rady Miejskiej w Olecku (12 lipca 2019 r.)
» Imienne wykazy głosowań radnych na sesji Rady Miejskiej w Olecku w dniu 12 lipca 2019 r.
» XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Olecku w dniu 12 lipca 2019 r. - termin i porządek obrad
 • Rada Miejska
 • Projekty uchwał
 • V kadencja Rady Miejskiej 2006-2010
 • Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/323/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków trwałych ...

  Uchwała Nr ........../......../10
  Rady Miejskiej w Olecku
  z dnia ...... lutego 2010 r.

  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/323/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków trwałych do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 19-400 Olecko ul. Składowa 7

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

  § 1. W uchwale Nr XXXV/323/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków trwałych do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 19-400 Olecko ul. Składowa 7, dokonuje się zmiany § 1, który otrzymuje brzmienie:

  „§ 1. 1. Wyraża zgodę na wniesienie aportu środków trwałych wymienionych w załączniku Nr 1 do Uchwały, do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 19-400 Olecko ul. Składowa 7 o łącznej wartości 35 193,46 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści sześć groszy) netto.

  2. Aport rzeczowy do kwoty 35 000,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) przeznaczony jest na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 70 nowych udziałów po 500 złotych.

  3. Nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów w wysokości 193,46 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści sześć groszy) przeznaczona jest na kapitał zapasowy Spółki.”

  § 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do w/w Uchwały, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Karol Sobczak  Uzasadnienie:

  W roku 2009 została wykonana Przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności w Olecku – etap I – przebudowa budynku po byłym przedszkolu
  między innymi w zakresie:

  • przyłącza centralnego ogrzewania z rur preizolowanych 42,4/110 – 2 x 104 m;

  W/w środek trwały należy przekazać bez podatku VAT aportem do użytkownika sieci cieplnej, Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku, w celu dalszej eksploatacji i konserwacji tych urządzeń.


  Sporządził:
  Hubert Dąbrowski

  Sprawdził:
  Franciszek Osiecki


  Data wprowadzenia: 2010-02-16 1206
  Data upublicznienia: 2010-02-16
  Art. czytany: 1762 razy

  » Załącznik Nr1 - rozmiar: 36352 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Adam Kajko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet