A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja z rozeznania rynku na zadanie pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ciągnika komunalnego
» Przetarg nieograniczony ( ofertowy )
» Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
» Obwieszczenie Burmistrza Olecka z dnia 12 września 2019 roku o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
 • Rada Miejska
 • Projekty uchwał i stanowisk
 • V kadencja Rady Miejskiej 2006-2010
 • Projekty uchwał na XXXIII Sesję RM
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2010 roku.


  Uchwała Nr …../…/09
  Rady Miejskiej w Olecku
  z dnia ……………….

  w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2010 roku.

  Na podstawie art.6 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz.2088, Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 141, poz.1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz.1362, Nr 172, poz.1440, Nr 180, poz.1494, Nr 180, poz.1497) Rada Miejska w Olecku uchwala co następuje :

  § 1. Ustala się liczbę ... nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Olecko przeznaczonych do wydania w 2010 roku.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Karol Sobczak  Uzasadnienie

  Ustawa o transporcie drogowym w art.6 ust.6 nakłada wymóg ustalenia przez właściwą radę gminy, w terminie do 30 listopada danego roku, liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok następny. Wydanych jest 48 licencji. Dwie osoby mając promesy oczekują na licencje. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Olecku w swej opinii ocenił, że w 2010 roku liczba licencji ogółem nie powinna przekroczyć 55 sztuk. Natomiast Pan Józef Świderski występujący w imieniu Zrzeszenia Taksówkarzy w Olecku Organu Terenowego Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Suwałkach zaopiniował negatywnie wydawanie nowych licencji w 2010 roku.


  Sporządził: Krzysztof Sobolewski.
  Sprawdził: Jadwiga Żychowska.


  Data wprowadzenia: 2009-09-16 1509
  Data upublicznienia: 2009-09-16
  Art. czytany: 2332 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Adam Kajko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet