A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
» OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Na „Pomieszczenia pokoju masażu
» P r o t o k ó ł Nr BRM.0012.6.1.2020 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 24 stycznia 2020 roku.
» Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - IV kw.
 • Rada Miejska
 • Projekty uchwał i stanowisk
 • V kadencja Rady Miejskiej 2006-2010
 • Projekty uchwał na XXVIII Sesję RM
 • Projekt uchwały w sprawie przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

  Uchwała Nr ……/…../09
  Rady Miejskiej w Olecku
  z dnia …. kwietnia 2009 r.

  w sprawie przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

  Na podstawie art. 6 ust.3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz 311 z późn. zmian.) oraz art.8 ust.2 i art.18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zmian.) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

  §1. Przyjmuje się do realizacji prowadzenie w 2009r. zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Olecko.

  § 2. Zasady realizacji powierzonego zadania zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Wojewoda Warmińsko- Mazurskim, a Gminą Olecko.

  §3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Karol Sobczak

  Uzasadnienie do uchwały


  Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych jest zadaniem Wojewody. Na podstawie art.6 ust. 3 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, Wojewoda może powierzyć obowiązek utrzymania jednostce samorządu terytorialnego z jednoczesnym przekazaniem środków na realizację zadania.
  Pismem z dnia 25 marca 2009r. Wojewoda zwrócił się o utrzymanie grobów wojennych na terenie gminy Olecko przeznaczając na ten cel 2000,00 zł.
  Na terenie gminy są dwa cmentarze wojenne: cmentarz w Zabielnie i kwatery wojenne na cmentarzu ewangelickim w Olecku.  Wyk. Marianna Kisielska

  Data wprowadzenia: 2009-04-23 0929
  Data upublicznienia: 2009-04-23
  Art. czytany: 3121 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Adam Kajko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet