A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
» Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu w Gąskach
» UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
» UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
» Informacja dotycząca tablic informacyjnych przeznaczonych na urzędowe ogłoszenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych
 • Rada Miejska
 • Projekty uchwał
 • V kadencja Rady Miejskiej 2006-2010
 • Projekty uchwał na IX Sesję RM
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

  Uchwała Nr …./…/07
  Rady Miejskiej w Olecku
  z dnia ………..2007r.

  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

  Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 123 ,poz. 858) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

  § 1. Zatwierdza się taryfowe stawki opłat za dostarczoną wodę przez OPTIMA Spółka z o.o. Olecku w wysokości 2,99 zł za 1 m3 dostarczonej wody.

  § 2. Do stawki określonej w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.

  § 3. Zatwierdzone stawki obowiązują przy rozliczeniach na podstawie urządzeń pomiarowych oraz przy rozliczeniach ryczałtowych.

  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 22 sierpnia 2007r. i będzie podana
  do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w miejscowej prasie.


  Przewodniczący Rady
  Karol Sobczak


  Data wprowadzenia: 2007-06-20 0756
  Data upublicznienia: 2007-06-20
  Art. czytany: 1874 razy

  » Wniosek OPTIMY - rozmiar: 4004659 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Bellon
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet