A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
» Projekt uchwały w sprawie sposobu ustalania cen i opłat oraz zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku
 • Rada Miejska
 • Informacja o terminie sesji

  W dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek) o godzinie 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

  Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
  2. Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
  w okresie od ostatniej sesji.
  4. Oświadczenia i wystąpienia radnych.
  5. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
  6. Uwagi i wnioski Sołtysów, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Olecko – Osiedla Nr 2 w Olecku,
  b) zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Olecko – Osiedla Siejnik II w Olecku,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko,
  e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Kukowo 3,
  f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Rosochackie 1,
  g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sedranki II”,
  h) określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olecko,
  i) utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku i nadania jej statutu,
  j) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Olecko,
  k) przekazania skargi według właściwości,
  l) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku,
  m) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2019-2028,
  n) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2019 rok.
  8. Zamknięcie obrad sesji.


  Przewodniczący Rady Miejskiej
  / - / Grzegorz Kłoczko


  Data wprowadzenia: 2019-08-20 1608
  Data upublicznienia: 2019-08-20
  Art. czytany: 727 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Adameit
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet