A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 576634-N-2019 z dnia 2019-07-22 pn: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
» Informacja o konsultacjach z mieszkańcami Osiedla Lesk, które odbędą się 3 września 2019 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w budynku Osiedle Lesk 14
» Informacja Burmistrza Olecka dotycząca tablic informacyjnych przeznaczonych na urzędowe ogłoszenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych
» Informacja o wyniakach naboru - podinspektor w wydziale GKO
» Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych
 • Zamówienia publiczne
 • Rozstrzygnięcia przetargów
 • Rok 2019
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Możne Gmina Olecko.

  Olecko 19 lipca 2019 r

  BI.271.6.7.2019


  W dniu 19 lipca 2019 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP pod numerem 563096-N-2019 z dnia 2019-06-19 r. o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8-Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zmianami) - Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Możne Gmina Olecko.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A. ul. Bakałarzewska 86, 16-400 Suwałki
  Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  Oferta nr 1
  Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko
  Cena – 51,72 pkt
  Okres gwarancji – 40,00 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 91,72pkt
  Oferta nr 2
  Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A. ul. Bakałarzewska 86 16-400 Suwałki
  Cena – 60,00 pkt
  Okres gwarancji – 40,00 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 100,0pkt
  Oferta nr 3
  STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
  Cena – 57,61 pkt
  Okres gwarancji – 40,00 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 97,61pkt
  Oferta nr 4
  Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki
  Cena – 42,43 pkt
  Okres gwarancji – 40,00 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 82,43pkt

  Oferta nr 5
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap
  Cena – 49,27 pkt
  Okres gwarancji – 40,00 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 89,27pkt

  3. Na podstawie art.92 ust.1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Wykonawcy.

  4. Na podstawie art.92 ust.1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.


  Data wprowadzenia: 2019-07-19 1219
  Data upublicznienia: 2019-07-19
  Art. czytany: 103 razy

  » Zawiadomienie o wyborze oferty - rozmiar: 624558 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Kowalczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet