A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
» Proejkt uchwały w sprawie zmiany przedstawiciela Gminy Olecko jako członka rzeczywistego Unii Miasteczek Polskich
» Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki
» Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Olecko - Dziennego Domu 'Senior+' w Olecku, włączenia go do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku
 • Zamówienia publiczne
 • Rozstrzygnięcia przetargów
 • Rok 2019
 • Informacja z dokonania rozeznania rynku i wyboru usługodawcy -Nadzór inwestorski Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście

  Informacja z dokonania rozeznania rynku i wyboru usługodawcy -Nadzór inwestorski Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście

  BI.7013.140.36.2015 Olecko, dnia 24 czerwca 2019 r.
  Notatka służbowa
  sporządzona na okoliczność dokonania rozeznania rynku i wyboru wykonawcy na dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości do 30 000 euro

  1. Opis przedmiotu zamówienia: „Kompleksowy nadzór nad realizacją zadnia: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku.
  2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: do 20 maja 2020 r.
  3. W dniu 6 czerwca 2019 r. dokonano rozeznania rynku w formie:
  1) Zapytania w formie telefonicznej
  2) Sondażu internetowego – upubliczniono: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl; www.umolecko.bip.doc.pl
  3) Zapytania w formie pisemnej.
  4. Zebrano informacje od następujących wykonawców:
  L.p. Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto w zł. Oferowana cena brutto w zł. Uwagi / data złożenia propozycji cenowej / propozycja cenowa spełnia /nie spełnia wymogów formalnych
  1. EUROENERGIA
  ul. Kilińskiego 2
  16-400 Suwałki - 60 000,00 21.06.2019 (1157)
  Oferta spełnia wymogi formalne.
  2. PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWO-BUDOWLANE „Inspec” Sp. z o. o.
  ul. 1 Maja 6, 10-118 Olsztyn 53 000,00 65 190,00 24.06.2019 (722)
  Oferta spełnia wymogi formalne.
  3. PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE, Wiktor Werstak ul. Paderewskiego 4,
  19-400 Olecko - 48 000,00 24.06.2019 (856)
  Oferta spełnia wymogi formalne.
  4. BUDOWNICTWO
  Leszek Paukszt, ul. Gołdapska 22, 19-400 Olecko - 66 000,00 24.06.2019 (908)
  Oferta spełnia wymogi formalne.
  5. Ekoprojekt
  Jacek Jakóbik, Żółwin,ul. Nadarzyńska 134
  05-807 Podkowa Leśna 74 796,75 92 000,00 24.06.2019 (943)

  Oferta spełnia wymogi formalne.
  5. Wybrano wykonawcę:
  PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE, Wiktor Werstak , ul.Paderewskiego 4, 19-400 Olecko.
  6. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
  Oferta najkorzystniejsza w kryterium oceny zapytań ofertowych tj. ceny.
  7. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020,
  OP 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, D. 5.3 Ochrona
  różnorodności biologicznej.
  8. Notatkę sporządził: Andrzej Ostrowski
  (imię i nazwisko pracownika przeprowadzającego rozpoznanie rynku)
  Zatwierdzam do realizacji:

  BURMISTRZ OLECKA

  (podpis Burmistrza)  Data wprowadzenia: 2019-06-24 1426
  Data upublicznienia: 2019-06-24
  Art. czytany: 205 razy

  » Informacja z z wyboru usługodawcy - rozmiar: 462094 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet