A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.9.2019 XIII Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 30 sierpnia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Ogłoszenie o zamówieniu nr 612060-N-2019 z 2019-10-18 r. Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku etap II.
» Wyjaśnienie SIWZ - Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Gąski-Świdry Nr 141019N i odcinka dogi Świdry -Dzięgiele Nr 141048 N, Gmina Olecko.
» Monika Błaszak
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.2.8.2019 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 28 sierpnia 2019 roku.
 • Jednostki organizacyjne
 • Szkoła Podstawowa w Kijewie
 • Z życia szkoły
 • Informacja o projektach edukacyjnych i społeczno-kulturalnych realizowanych w gimnazjum

  INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI POZALEKCYJNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KIJEWIE Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie rozpoczęło działalność od 1 września 1999 roku . W okresie od 7 listopada 2000 r . do 30 czerwca 2001 r .w szkole zrealizowane był program społeczno-kulturalny„ RAZEM WESELEJ , CIEKAWIEJ - ZDROWO „ . Program ten był ukierunkowany głównie na rozpoznanie zainteresowań młodzieży wiejskiej oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenach wiejskich . Zajęcia odbywały się w zespołach : - sportowym - treningi drużyny tenisowej oraz rozrywka i rekreacja . Dorobek : wicemistrzostwo województwa warmińsko - mazurskiego gimnazjów w tenisie stołowym , udział w zawodach lekkoatletycznych na terenie gminy Olecko oraz powiatu Oleckiego , gdzie zawodnicy uzyskiwali od IV do VI miejsca . Ponadto zespół sportowy zorganizował mecz piłki nożnej pomiędzy Gimnazjum Publicznym w Kijewie a Szkołą Podstawową w Gąskach , rowerowy turniej sprawnościowy , turniej tenisa stołowego oraz zawody pod nazwą „ Zręcznościowy tor przeszkód „ ( sport na wesoło); - plastycznym - malarstwo , rzeźba , modelowanie w masie solnej , szycie , wyszywanie , wypiek pieczywa artystycznego . Dorobek : wystawa prac na zakończenie roku szkolnego ; - teatralnym - prowadzenie zajęć teatralnych z młodzieżą . Dorobek : adaptacja i wystawienie baśni J. Ch . Andersena „ Nowe szaty króla „ oraz przygotowanie spektaklu na konkurs organizowany przez Urząd Miejski w Olecku pod nazwą „ Życie poezją cudu istnienia „ . Spektakl „ Nowe szaty króla „ był prezentowany na pokazie dorobku w dniu 22 czerwca 2001 r . , natomiast spektakl konkursowy zdobył wyróżnienie i nagrodę w wysokości 500 zł . ; - komputerowym . Dorobek : wszyscy uczestnicy projektu nauczyli się podstawowej obsługi komputera oraz umieją posługiwać się prostymi edytorami tekstu . Część uczniów nauczyła się składać i drukować teksty do gazetki szkolnej . Powstał Uczniowski Klub Internetowy , liczący 10 członków . Uczniowie ci posiadają znaczne umiejętności w posługiwaniu się techniką komputerową ; - tanecznym . Dorobek : powstanie 16 osobowego zespołu tańca współczesnego oraz 14 osobowego zespołu tańca ludowego . Opracowany i wyćwiczony repertuar został zaprezentowany na podsumowaniu dorobku w dniu 22 czerwca 2001 r . Niektóre zajęcia obserwowane były przez wizytatora Warmińsko - Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie panią Dorotę Gniedziejko i uzyskały jej uznanie . W programie uczestniczyło 113 uczniów Gimnazjum Publicznego w Kijewie , 25 uczniów Szkoły Podstawowej w Gąskach oraz 5 uczniów szkół średnich , którzy mieszkają w Kijewie i okolicach . Program był finansowany przez Gimnazjum Publiczne w Kijewie , Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Program Młodzieżowy Fundacji Stefana Batorego i składek członków towarzystwa . Budżet programu zamknął się kwotą 9700 zł . Podsumowując realizację projektu i jej efekty należy z pełną odpowiedzialnością podkreślić , że dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Stefana Batorego , innych instytucji i organizacji oraz wielu ludziom dobrej woli możliwe było zrealizowanie zainteresowań indywidualnych młodzieży ze środowiska wiejskiego . Bez tego wsparcia szkoła ograniczyłaby się do organizowania zajęć edukacyjnych ze względu na brak środków . W okresie od 01 .09 . 2001 r . do 30 . 06 . 2002 r . w szkole zrealizowano projekt „ UWIERZYĆ W SIEBIE - WARSZTATY TWÓRCZE „ - dotowany między innymi przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności. Celem projektu jest : 1 zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży , - ograniczenie zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży na terenach po byłych PGR - ach , 1 rozwój kultury regionalnej , - wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich , - ułatwienie dzieciom i młodzieży dostępu do technik komputerowych i internetu . Projekt przeznaczony był dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gimnazjum Publicznego w Kijewie , Szkoły Podstawowej w Gąskach oraz młodzieży , zamieszkującej na terenach po byłych PGR - ach a uczącej się w szkołach średnich ( dojeżdżających do szkół ) . Osiągnięte efekty : 3 projekt umożliwił realizację osobistych zainteresowań uczniów , pochodzących ze środowisk wiejskich w warunkach likwidacji zajęć pozalekcyjnych w szkole , 4 ograniczył rozprzestrzenianie się zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży na terenach po byłych PGR - ach , 5 wyrównał szanse edukacyjne poprzez umożliwienie dostępu do technik komputerowych i internetu ( w porównaniu do środowisk miejskich ) , 6 wyrównywał szanse w dostępie do kultury muzycznej poprzez uczestnictwo w koncertach muzyki poważnej , 7 umożliwił udział w tworzeniu kultury regionalnej poprzez uczestnictwo w warsztatach rękodzielniczych i innych technik plastycznych , 8 wyrównywał szanse edukacyjne poprzez poznawanie sposobów przekazywania informacji, uczestnictwo w redagowaniu gazetki szkolnej i udział w warsztatach dziennikarskich . Podczas realizacji projektu gimnazjum współpracowało z Regionalnym Towarzystwem Oświatowo-Kulturalnym „Wspólnota Wiejska” w Kijewie , Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, Szkołą Podstawową w Gąskach , Ełckim Towarzystwem Kulturalnym i Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizacja projektu i ewaluacja zakończyła się w czerwcu 2002 roku. Projekt uznany został przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży za modelowy możliwy do realizacji w każdych warunkach. W roku szkolnym 2001/2002 w gimnazjum zrealizowano następujące projekty: 1. „TEN NIE BŁĄDZI KTO ZNA DROGĘ” - program profilaktyczno społeczny realizowany przy wsparciu Miejskiej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych W programie uczestniczyło 65 uczniów gimnazjum. 2. „NASZE MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ” - program turystyczno- krajoznawczy zrealizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Wspomagania Wsi. W wycieczce do Warszawy wzięło udział 49 uczniów Gimnazjum w Kijewie i Szkoły Podstawowej w Gąskach wyróżniających się zaangażowaniem i aktywnym uczestnictwem w warsztatach organizowanych przez Regionalne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne „Wspólnota Wiejska” w Kijewie. 3.ŻYĆ ZDROWO-AKTYWNIE - CIEKAWIE - program profilaktyczno-społecz- ny dla młodzieży ze środowisk , w których mogą występować zjawiska patologi- czne. W programie uczestniczyło 43 uczniów. Zajęcia prowadzili nauczyciele Gimnazjum w Kijewie , którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć. Dotację na realizację projektu przyznała Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gimnazjum w Kijewie. 4. DZIKIE WYSYPISKA- JAK Z NIMI WALCZYĆ -program ekologiczny dotowany przez Fundację Wielkich Jezior w Giżycku. Głównym celem programu była inwentaryzacja istniejących w środowisku dzikich wysypisk śmieci i odpadów oraz przekazanie dokumentacji i wniosków odpowiednim służbom. Ponadto w roku szkolnym 2002/2003 gimnazjum zrealizowało: 2. Projekt wyrównujący szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci i młodzieży z terenów wiejskich pod nazwą „ WSZYSTKO JEST MOŻLIWE – RÓWNAĆ DO NAJLEPSZYCH” – warsztaty twórcze. Program dotowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. W projekcie uczestniczy 110 uczniów gimnazjum, 68 uczniów szkoły podstawowej i 6 absolwentów gimnazjum jako wolontariusze. 3. Projekt podnoszący poziom nauczania języka angielskiego w Gimnazjum w Kijewie i Szkole Podstawowej w Gąskach pod nazwą „ NASZA WIEJSKA WIEŻA BABEL”. Projekt dotowany przez Nidzicką Fundację Rozwoju w ramach II edycji programu Englisch Teaching.W projekcie uczestniczy 55 uczniów gimnazjum i 58 uczniów szkoły podstawowej. 4. Projekt „ MŁODOŚCI - MYŚL SAMODZIELNIE – DZIAŁAJ WSPÓLNIE” zrealizowany w ramach programu „ Dla mojej wsi i sąsiadów” - dotowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w tym dotacja na realizację projektów napisanych przez grupy młodzieżowe z Kukowa, Zajd i Kijewa W ramach projektu samodzielne grupy młodzieżowe zorganizowały wypoczynek letni dla dzieci z rejonu Zajd , zorganizowały zajęcia „Break dance” dla grupy chłopców. Ponadto postała grupa , która realizowała swoje zainteresowania muzyczne W roku szkolnym 2003/2004 zrealizowano: 1. Projekt kulturalno-edukacyjny „TU I TERAZ” dotowany przez Fundację Stefana 3Batorego Uczestnikami projektu było 105 uczniów gimnazjum. 2. Projekt kulturalno-edukacyjny „NASZ RODEM Z MAZUR PASZPORT DO EUROPY” W roku szkolnym 2004/2005 jest realizowany: 1. Projekt edukacyjny z języka angielskiego „NASZ WIEJSKI PASZPORT DO EUROPY” realizowany w ramach III edycji programu „English Teaching III” dotowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności . Realizacja tego projektu zakończyła się przekazaniem szkole wyposażenia edukacyjnego do nauki języka angielskiego w postaci mini pracowni językowej. 2. Projekt wydawniczy o charakterze popularno-naukowym pod nazwą „ RODEM Z MAZUR” dotowany przez Fundację Wspomagania Wsi i Burmistrza Olecka Efektem tego projektu jest między innymi powstanie pierwszej w historii szkoły publikacji o charakterze naukowym opracowanej przez grupę uczniów pod kierunkiem nauczyciela historii. W okresie działalności szkoły tj. od roku 2000 do 2004 zrealizowano 13 projektów oświatowo-kulturalnych , których realizacja wyzwoliła inwencję twórczą u uczniów oraz pozwoliła na wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych młodzieży z obszarów wiejskich. Kilkuletnia realizacja różnych projektów edukacyjnych i społeczno-kulturalnych wyzwoliła u uczniów chęć do samodzielnego działania i planowania realizacji swoich marzeń i oczekiwań. I tak w roku szkolnym 2004/2005 spontanicznie powstały grupy młodzieżowe , samodzielnie realizujące swoje marzenia i zainteresowania . Nauczyciele spełniają tylko funkcje koordynacyjne w organizacji zajęć. Aktualnie pracują grupy: Plastyczna, historyczno-dokumentacyjna, taneczna , sportowa i wokalna. Jest to niewątpliwie sukces , który był możliwy poprzez realizację wymienionych wyżej projektów. Nie bez znaczenia jest tu również fakt iż młodzież wywodząca się ze środowisk po dawnych PGR posiada wiele luk edukacyjnych i osiągnięcie sukcesu w postaci wysokich wyników w nauce jest bardzo trudne. Natomiast uczestnictwo w projekcie, który stwarza możliwości na zrealizowanie swoich zainteresowań daje poczucie własnej wartości i pozwala na wzmocnienie wiary we własne siły. W przyszłości zaowocuje to dobrymi wynikami w nauce. Są już widoczne pierwsze symptomy wskazujące na prawdziwość tej tezy Fakt , iż około 70% absolwentów wybiera dalszą naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą pomimo, że wyniki osiągnięte na egzaminie gimnazjalnym nie są zbyt wysokie jest na to dowodem. Ponadto ich osiągnięcia w nowej szkole są znacznie lepsze niż wyniki osiągnięte na egzaminie i dodatkowo cieszą się dobrą opinią u nowych nauczycieli. Dość znaczna grupa absolwentów kontynuuje naukę w szkołach posiadających opinię tzw szkół renomowanych i jak dotychczas nie było przypadku , aby któryś z uczniów zrezygnował lub nie ukończył.

  Data wprowadzenia: 2005-01-04 1855
  Data upublicznienia: 2005-01-04
  Art. czytany: 3243 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Teresa Sulima
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet