A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy OLECKO
» Wyjaśnienie SIWZ - BZP nr 555298-N-2019 z dnia 2019-05-31 - Przebudowa drogi gminnej nr 141048N Dzięgiele Oleckie – Świdry, gm. Olecko – II etap
» UCHWAŁA NR ORN.0007.40.2019
» UCHWAŁA NR ORN.0007.47.2018
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - 26 czerwca 2019 r.
 • Zamówienia publiczne
 • Najem
 • Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Olecku przy ul.11 Listopada 2 lokal Nr 2-u

  Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Olecku przy ul.11 Listopada 2 lokal Nr 2-u

  O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Burmistrz Olecka ogłasza II przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Olecku przy
  ul.11 Listopada 2 lokal Nr 2-u o powierzchni - 108,70 m2
  Cena wywoławcza za najem 1 m2 lokalu wynosi 12,00 zł netto.
  Postąpienie ustala się w wysokości 1,00zł.
  Przetarg odbędzie się 25 stycznia 2019r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Olecku przy Placu Wolności 3, sala nr 32.
  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Wyżej wymieniony lokal nie może być oddany w podnajem
  Prace remontowe polegające na przystosowaniu lokalu do charakteru prowadzonej działalności najemca dokona na własny koszt.
  Przedmiotem przetargu będzie miesięczny czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej, który będzie weryfikowany raz w roku stosownie do wskaźnika wzrostu cen podawanego przez GUS.
  Wylicytowana kwota w przetargu będzie podwyższona o podatek VAT.
  Osoba wyłoniona w przetargu będzie zobowiązana do podpisania umowy najmu w przeciągu 7 dni od dnia przetargu. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy najmu wadium przepada na rzecz Gminy Olecko.

  Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie, najpóźniej do dnia 24 stycznia 2019r. na konto PKO BP S.A. Oddz.w Olecku 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 wadium w wysokości :
  ul.11 Listopada 2/2-u-u o pow. 108,70 m2 - 3.900,00 zł
  Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  - dowodu wniesienia wadium,
  - w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,
  - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

  Osobie, która w wyniku licytacji zaproponuje najwyższą stawkę czynszu najmu, wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych.
  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w ciągu 3 dni roboczych od daty przetargu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, Plac Wolności 3, pokój Nr 02, tel.87 307 0343
  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Lokal można oglądać w dniu 24 stycznia 2019r. o godz.10.00 – 10.15
  Olecko, dnia 11 stycznia 2019r.

  Data wprowadzenia: 2019-01-11 1327
  Data upublicznienia: 2019-01-11
  Art. czytany: 277 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Kamil Gajewski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet