A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» Wyniki konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jaśki
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Olecku przy ul. Zielonej 6
 • Zamówienia publiczne
 • Roboty budowlane
 • Wyjaśnienie do SIWZ -BZP Nr 635018-N-2018 z 11.10. 2018 r.: Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku.

  Wyjaśnienie do SIWZ -BZP Nr 635018-N-2018 z 11.10. 2018 r.: Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku.

  BURMISTRZ OLECKA Olecko 22 października 2018 r.
  Plac Wolności 3
  19-400 Olecko
  W/g rozdzielnika
  BI.271.19.3.2018

  Dotyczy: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 635018-N-2018 z 11 października 2018 r. pn: Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku.

  Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ w niżej wskazanym zakresie:
  1. „Proszę o podanie nazwy producenta, symbolu oprogramowania systemu monitoringu, niezbędnego do wyceny dostarczenia licencji dotyczących nowych punktów kamerowych.”
  Odpowiedź:
  Producent: Kamery AXIS i oprogramowanie firmy AXIS lub równoważne, kompatybilne z referencyjnymi kamerami i oprogramowaniem.
  2. „Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z faktem iż przed rozpoczęciem robót ziemnych wymagane jest uzyskanie odrębnego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - co łącznie z przygotowaniem odpowiednich dokumentów przez archeologa może znacząco przedłużyć termin rozpoczęcia prac?”
  Odpowiedź:
  Przedłużenie terminy wykonania zamówienia może nastąpić tylko na zasadach określonych w załączniku Nr 3 do SIWZ, projekt umowy § 12 Zmiany umowy.
  3. „Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań specyfikacji przetargowej zastosowanie pokryw studni kablowych nie zawierających herbu Miasta Olecka?”
  Odpowiedź:
  Zamawiający odstępuje od zapisu w projekcie budowlanych „Na pokrywie studni kablowych umieścić herb Miasta Olecka”. W związku z tym pokrywy studni kablowych nie muszą zawierać herbu miasta.

  Pozstałe warunki pozstają


  Burmistrz Olecka Olecka
  Otrzymują:
  Wg rozdzielnika.

  A/a


  Data wprowadzenia: 2018-10-22 1239
  Data upublicznienia: 2018-10-22
  Art. czytany: 219 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet