A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
» Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
» Informacja o terminie sesji nadzwyczajnej
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - 28 maja 2019 r.
» Informacja o aktualnym składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Szczecinkach.
 • Rada Miejska
 • Informacja o terminie sesji

  W dniu 28 września 2018 r. (piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.


  Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
  2. Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
  4. Stan zasobów mieszkaniowych gminy (mieszkania komunalne i socjalne) w latach 2016-2017. Analiza kosztów remontów – referat Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.
  5. Podsumowanie sezonu letniego – referat Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku.
  6. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i oświadczenia radnych.
  7. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko,
  b) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
  c) uchylenia uchwały w sprawie podziału Sołectwa Kukowo,
  d) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleckiemu,
  e) pozbawienia kategorii dróg gminnych,
  f) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  g) wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń gospodarczych i garaży,
  h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na zadanie pn. „Wykonanie chodników na ul. Batorego (odcinek od ul. Kościuszki do ul. Kasprowicza)ˮ,
  i) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko,
  j) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV,
  k) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I” w Olecku dla obszaru przy ul. Stromej i Placu Wolności,
  l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018-2028,
  m) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok,
  n) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu z zakresu ochrony zdrowia.
  9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
  10. Zamknięcie obrad sesji.


  Przewodniczący Rady Miejskiej
  (-) Wojciech Rejterada  Data wprowadzenia: 2018-09-18 1410
  Data upublicznienia: 2018-09-18
  Art. czytany: 730 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet