A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
» Proejkt uchwały w sprawie zmiany przedstawiciela Gminy Olecko jako członka rzeczywistego Unii Miasteczek Polskich
» Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki
» Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Olecko - Dziennego Domu 'Senior+' w Olecku, włączenia go do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku
 • AKTUALNOŚCI
 • Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN – 15/0,4kV, sieci elektroenerget. kablowej nN-0,4kV w obrębie Gąski, gm. Olecko

  Obwieszczenie Burmistrza Olecka

  Olecko, 12 lipca 2018 r.
  BURMISTRZ OLECKA
  BI.6733.23.2018
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
  Na podstawie art. 9 oraz 49 k.p.a., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)
  zawiadamiam
  pismem z dnia 9 lipca 2018r. Janusz Topolski jako pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A., ul.Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, budowie złącz kablowych SN-15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN – 15/0,4kV, budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV w obrębie ewid. Gąski,
  gm. Olecko na działkach nr ewid. 103/3, 103/4, 104/1, 104/2, 105, 106, 107, 108, 145/1, 145/6, 145/7, 145/9, 145/10, 145/11, 145/12, 145/13, 158, 159, 160/1, 160/3, 160/7, 160/10, 160/13, 160/16, 160/17, 161, 162, 163/1, 164/1, 164/2, 164/3, 187/1, 187/3, 187/5, 187/7, 187/9, 187/12, 187/16, 188/4, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 188/11, 188/15, 188/25, 188/29, 188/30, 188/31, 189, 190, 191/3, 191/9, 191/13, 191/14, 191/15, 191/16, 191/17, 191/18, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/24, 191/27, 191/30, 191/32, 191/34, 191/35, 191/36, 191/41, 191/42, 193/1, 194, 195, 196/5, 196/8, 197/1, 197/3, 200/1, 201/1, 201/2, 202, 203/1, 203/2, 205/2, 205/3, 205/5, 206, 251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 3262, obręb Gąski, gm. Olecko, dokonał zmiany zakresu inwestycji przez wyłączenie z wniosku działki o numerze ewidencyjnym 159, obręb Gąski, gm. Olecko.


  Data wprowadzenia: 2018-07-12 1023
  Data upublicznienia: 2018-07-12
  Art. czytany: 507 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Sobolewski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet