A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o unieważnieniu postepowania - Dostawa tabletów edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych na potrzeby uczestników projektu „Nasze Krasnale to Bystrzaki'
» Sprawa wniesiona do Rady Miejskiej nr ORN.0004.46.2018
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.139.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2019 rok
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.138.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2019-2028
» wezwanie do uzupełnienia raportu ooś
 • AKTUALNOŚCI
 • Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  BURMISTRZ OLECKA
  Olecko, 22 czerwca 2018 r.
  BI.6720.1.8.2017

  OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko
  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  w dniach od 2.07.2018 r. do 27.07.2018 r.
  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olecku przy Pl. Wolności 3, 19-400 Olecko w godzinach od 8.00 do 15.30.
  Zmiana studium dotyczy rolniczej niezabudowanej przestrzeni produkcyjnej na terenie całej gminy.
  Wyłożone dokumenty zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w BIP (w menu: Aktualności).
  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się 4 lipca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Olecku przy Pl. Wolności 3, 19-400 Olecko,
  w Sali konferencyjnej nr 32 (III p.) o godz. 14.00.
  Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium.
  Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Olecka, na adres: 19-400 Olecko, Pl. Wolności 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r.


  Data wprowadzenia: 2018-06-22 0810
  Data upublicznienia: 2018-06-22
  Art. czytany: 313 razy

  » Prognoza oddziaływania na środowisko - rozmiar: 2454061 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » uchwała w sprawie zmiany studium - rozmiar: 285275 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 1 - kierunki - rozmiar: 2325217 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 1 - uwarunkowania - rozmiar: 3801405 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 2 - rysunek - kierunki - rozmiar: 32284278 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Dąbrowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet