A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
» Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu w Gąskach
» UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
» UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
» Informacja dotycząca tablic informacyjnych przeznaczonych na urzędowe ogłoszenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych
 • Zamówienia publiczne
 • Rozstrzygnięcia przetargów
 • Informacja z otwarcia ofert. Przetargu Nr 555707-N-2018 pn: Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garazowym w Gąskach.

  Informacja z otwarcia ofert. Przetargu Nr 555707-N-2018 pn: Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garazowym w Gąskach

  BURMISTRZ OLECKA Olecko 18 czerwca 2018 r.
  Plac Wolności 3
  19-400 Olecko

  BI.271.12.5.2018
  Dotyczy: Przetargu ogłoszonego w BZP 566707-N-2018 z 1 czerwca 2018 r. pn: „Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach”.

  Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję:
  1. Kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – 1 263 180,33 PLN (brutto).
  2. Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, cena, okres gwarancji, termin realizacji:
  2.1 Konsorcjum: Lider Zakład Ogólnobudowlany Edward Luto, ul. Kochanowskiego 6, 19-400 Olecko; Zakład Ogólnobudowlany Zdzisław Sadowski, Zabielne 45, 19-400 Olecko, cena wykonania 1 246 346,15 PLN, okres gwarancji 36 miesięcy, termin wykonania do 30.08.2019 r.
  2.2 PHU MASTER, Łukasz Staniszewski ul. Krzemowa 7a, 19-300 Ełk; cena wykonania 1 332 254,40 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin wykonania do 30.04.2019 r.
  2.3 Spółdzielnia Budowlanych SKOMAND w Ełku ul. Wojska Polskiego 71A, 19-300 Ełk; cena wykonania 1 122 644,19 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin wykonania do 30.05.2019 r.
  2.4 Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko; cena wykonania 1 129 000,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin wykonania do 15.06.2019 r.
  2.5 Firma Usługowo – Handlowa „OLMA-BUD” Zbigniew Sebuń, Chojniak 9A, 19-300 Ełk; cena wykonania 1 375 550,29 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin wykonania do 1.07.2019 r. Ponadto oferta powoduje powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do kwoty 1 118 333,57 PLN z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
  2.6 Firma Remontowo-Budowlana „BUD-MAX” Janusz Bondziul ul. Suwalska 84D, 19-300 Ełk; cena wykonania 1 195 000, PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin wykonania do 30.08.2019 r.


  W związku z powyższym, Wykonawcy winni w terminie trzech dni przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp (załącznik nr 4). - Rozdział VII ust. 2 SIWZ,


  Burmistrz Olecka

  A/a


  Data wprowadzenia: 2018-06-18 1412
  Data upublicznienia: 2018-06-18
  Art. czytany: 289 razy

  » Informacja z otwarcia ofert - rozmiar: 410370 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet