A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Olecku
» Wyjaśnienie treści SIWZ „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w gminie Olecko na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”
» 32 – Mariusz Miłun – 12.11.2019 r
» Oświadczenie Radnej Renaty Małgorzaty Maciąg
» Imienne wykazy głosowań radnych na sesji Rady Miejskiej w Olecku w dniu 12 listopada 2019 r.
 • AKTUALNOŚCI
 • Przebudowa istniejącego gazociągu i istniejących przyłączy w Alei Zwycięstwa, m. Olecko, gm. Olecko.

  Obwieszczenie Burmistrza Olecka

  Olecko, 23 maja 2018 r.
  BURMISTRZ OLECKA
  BI.6733.14.2018

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz
  art. 49, 97 § 1 pkt. 4 k.p.a., zgodnie z art. 10 k.p.a.
  zawiadamiam
  że postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 17 kwietnia 2018 r., na wniosek
  z dnia 16.04.2018 r., uzupełniony w dniu 23 kwietnia 2018r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa działającej przez pełnomocnika Eugeniusza Worobieja, reprezentującego firmę NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o., ul. Erwina Kruka 39, 10-542 Olsztyn, o wydanie decyzji
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia i przyłączy gazu niskiego ciśnienia w Alei Zwycięstwa w Olecku realizowana jako przebudowa istniejącego gazociągu i istniejących przyłączy na terenie działek ewid. nr 714/3, 1555/1, 2315, 1556/6, 1557/4, 719, 720, 721, 722/3, 722/2, 718/12, 718/11, 718/21, 723, 714/2, 756/3, 755/2, 755/1, 1268, 800/1, obręb ewid. Olecko 2, gm. Olecko, zawieszone z urzędu z uwagi na śmierć współwłaściciela nieruchomości na której przewidziana jest realizacja inwestycji, zostało podjęte w dniu 23 maja 2018r., na podstawie postanowienia Burmistrza Olecka znak BI.6733.14.2018. Zakres inwestycji został ograniczony do nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 714/3, 1555/1, 1556/6, 1557/4, 719, 720, 721, 722/3, 722/2, 718/12, 718/11, 718/21, 723, 714/2, 756/3, 755/2, 755/1, 1268, 800/1.
  Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.


  Data wprowadzenia: 2018-05-23 0955
  Data upublicznienia: 2018-05-23
  Art. czytany: 510 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Sobolewski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet