A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Olecku przy ul. Kolejowej 15
» Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na zadanie pn. „Budowa chodnika Szosa do Świętajna'
» Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na zadanie pn. „Budowa chodnika ul. Ełcka'
» Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok
» INFORMACJA Burmistrza
 • AKTUALNOŚCI
 • Umorzenie części postępowania -budowa gazociągu niskiego ciśnienia i przyłączy gazu niskiego ciśnienia w Alejach Lipowych w Olecku

  Obwieszczenie Burmistrza Olecka

  BURMISTRZ OLECKA Olecko, 17 maja 2018 r.
  BI.6733.17.2018

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
  Na podstawie art.105 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 ze zm.)
  w związku z art.4 ust.1, art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) w dniu
  17 maja 2018r. Burmistrz Olecka decyzją częściową znak BI.6733.17.2018 umorzył w części postępowanie wszczęte w dniu 17 kwietnia 2018 r., na wniosek
  z dnia 13.04.2018 r., uzupełniony w dniu 23 kwietnia 2018r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Eugeniusza Worobieja, reprezentującego firmę NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o., ul. Erwina Kruka 39, 10-542 Olsztyn, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia i przyłączy gazu niskiego ciśnienia w Alejach Lipowych w Olecku realizowanej jako przebudowa istniejącego gazociągu
  i istniejących przyłączy na terenie działek ewid. nr 800/1, 493, 767/2, 767/1, 766/4, 766/5, 762/1, 762/2, 761, 759, 497/9, 495/1, 495/3, 491, obręb ewid. Olecko 2.
  Postępowanie zostało umorzone dla inwestycji w zakresie terenu działki nr ewid. 491 w obrębie ewidencyjnym Olecko 2, która objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Olecko położonych pomiędzy ul. 1 Maja, Placem Wolności, Grunwaldzką, Młynową, Jagiellońską, Wodną i rzeką Lega uchwalonym Uchwałą Nr VI/57/07 Rady Miejskiej w Olecku
  w dniu 30 marca 2007r.
  W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Olecka. Po tym terminie w/w decyzja podlega wykonaniu.


  Data wprowadzenia: 2018-05-17 1055
  Data upublicznienia: 2018-05-17
  Art. czytany: 263 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Sobolewski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet