A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt stanowiska Rady Miejskiej w Olecku sprawie uwzględnienia miasta Olecko w układzie komunikacji kolejowej Polski północno-wschodniej - z autopoprawką
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2023
» Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika - z autopoprawką
» Sprawa wniesiona do Rady Miejskiej nr ORN.1510.2.2018
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.3.1.2018 posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 23 stycznia 2018 roku.
 • Rada Miejska
 • Informacja o terminie sesji

  W dniu 26 stycznia 2018 r. (piątek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

  Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
  2. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
  w okresie od ostatniej sesji.
  4. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej za 2017 rok.
  5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i oświadczenia radnych.
  6. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko,
  c) udzielenia pomocy finansowej na zadania związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
  d) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Olecko oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania,
  e) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej podmiotom prowadzącym instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Olecko,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki,
  g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ełckiej i Produkcyjnej,
  h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sedranki II”,
  i) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Imionki I”,
  j) w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok.
  8. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
  9. Zamknięcie obrad sesji.
  Przewodniczący Rady Miejskiej
  (-) Wojciech Rejterada


  Data wprowadzenia: 2018-01-16 1351
  Data upublicznienia: 2018-01-16
  Art. czytany: 370 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet