A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr ORN.0012.3.6.2019 posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 28 maja 2019 r.
» Protokół Nr ORN.0012.2.5.2019 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 29 maja 2019 r.
» Protokół Nr ORN.0012.1.7.2019 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 24 czerwca 2019 r.
» INFORMACJA O DYŻURACH URZĘDNIKA WYBORCZEGO
» Informacja o możliwości „samozgłoszenia” do składu obwodowej komisji wyborczej
 • AKTUALNOŚCI
 • Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem i zespołem gazowym redukcyjno-pomiarowym o przepustowości ok. 300 m3/h na przyłączu w miejscowości Olecko

  Obwieszczenie Burmistrza Olecka

  Olecko, 10 stycznia 2018 r.
  BURMISTRZ OLECKA
  BI.6733.45.2017

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz
  art. 49, 98 § 2 Kpa
  zawiadamiam
  że postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 8 listopada 2017 r. na wniosek Karola Brodowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM Sp. z o.o., ul.Mazurska 30A, 19-400 Olecko, występującego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul.Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem i zespołem gazowym redukcyjno-pomiarowym o przepustowości ok. 300 m3/h na przyłączu w miejscowości Olecko, ul.Kościuszki 63, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 1607, 714/3, 714/2, 718/15, 427, 727/6, 2886/4, 756/3, 1269/2, 800/2, 1561, 727/13, 727/15, 727/16, 752, 2886/8, 1425/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Olecko 2, gmina Olecko, zostało zawieszone postanowieniem Burmistrza Olecka z dnia 22 grudnia 2017r. znak BI.6733.45.2017 na wniosek inwestora Karola Brodowskiego, reprezentującego Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 21 grudnia 2017r. W dniu 5 stycznia 2018r. Pan Karol Brodowski powołując się na zmianę z dniem 1 stycznia 2018r. ustawy Prawo wodne wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania oraz zgodnie
  z zawartymi w niej uregulowaniami o uzgodnienie projektu decyzji z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Burmistrz Olecka postanowieniem z dnia
  10 stycznia 2018r. znak BI.6733.45.2017 podjął zawieszone postępowanie.
  Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.


  Data wprowadzenia: 2018-01-10 1055
  Data upublicznienia: 2018-01-10
  Art. czytany: 560 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Sobolewski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet