A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie Radnej Renaty Małgorzaty Maciąg
» Imienne wykazy głosowań radnych na sesji Rady Miejskiej w Olecku w dniu 12 listopada 2019 r.
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 19 listopada 2019 r.
» Informacja o wynikach naboru na stanowisko - podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa
» Nagranie wideo z XVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Olecku (12 listopada 2019 r.)
 • AKTUALNOŚCI
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY OLECKIEGO

  Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km oraz odcinka drogi gminnej 141038N od km 0+000 do km 0+286 w miejscowości Możne, gm. Olecko”

  OBWIESZCZENIE
  STAROSTY OLECKIEGO
  z dnia 09 stycznia 2018 r.
  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
  na realizację inwestycji drogowej
  Na podstawie art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz zgodnie
  z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.
  poz. 1257)
  zawiadamiam
  iż na wniosek z dnia 19-12-2017 r. Gminy Olecko, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji:
  „Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km oraz odcinka drogi gminnej 141038N od km 0+000
  do km 0+286 w miejscowości Możne, gm. Olecko”

  Ww. inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części, w związku z czym sporządzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel. Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.

  Obręb Możne, gm. Olecko, pow. Olecki:
  24/5 (24/7; 24/6); 51; 93; 200; 11; 80; 1/7 (1/17; 1/16; 1/18); 22/4 (22/14; 22/13); 23/3 (23/8; 23/7); 27 (27/2; 27/3; 27/1); 33/2 (33/6; 33/5); 33/1 (33/4; 33/3); 34/3 (34/7; 34/6); 34/5 (34/11; 34/10); 34/4 (34/9; 34/8); 35/2 (35/6; 35/5); 35/1 (35/4; 35/3); 36 (36/2; 36/1); 37 (37/2; 37/1); 38 (38/2; 38/1); 39 (39/2; 39/1); 40 (40/2; 40/1); 41/1 (41/4; 41/3); 41/2 (41/6; 41/5); 42 (42/2; 42/1); 81/4 (81/8; 81/7); 81/2 (81/6; 81/5); 203/7 (203/12; 203/11); 203/8 (203/14; 203/13); 1/14 (1/24; 1/23); 1/15 (1/26; 1/27; 1/25); 1/12 (1/20; 1/19); 1/13 (1/22; 1/21); 3/8 (3/30; 3/29); 6/1 (6/7; 6/6); 7/1 (7/12; 7/11); 8/2 (8/6; 8/5); 8/1 (8/4; 8/3); 9/6 (9/12; 9/11); 9/3 (9/8; 9/7); 9/4 (9/10; 9/9); 10 (10/2; 10/1); 12/3 (12/7; 12/6); 12/4 (12/9; 12/8); 12/5 (12/11; 12/10); 13/2 (13/4; 13/3); 201 (201/2; 201/1).
  Czasowe zajęcie terenu:
  - obręb Możne, gm. Olecko: 15; 199/3; 199/4.

  W wykazie zastosowano następujące oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;
  w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale; tłustym drukiem zaznaczono części nieruchomości objęte przedmiotowymi liniami rozgraniczającymi.
  Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana
  z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
  Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Olecku ul. Kolejowa 32, Wydział Architektury i Budownictwa, pok. 37 (tel. 87 520 22 94 nr wewn. 48 i 49), w godzinach pracy urzędu pn.-pt. 730 - 1530.
  W toku postępowania strony postępowania mogą składać ewentualne uwagi.
  Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
  z 2017 r. poz. 1257) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Starosta Olecki


  Data wprowadzenia: 2018-01-09 1354
  Data upublicznienia: 2018-01-09
  Art. czytany: 628 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Kowalczyk
  Rejestr zmian:
  2018-01-09
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Tomasz Kowalczyk
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet