A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Olecku przy ul. Zielonej 6
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - 6 maja 2019 r.
» ocena jakości wody wodociągu Olecko
 • AKTUALNOŚCI
 • Decyzja o umorzeniu postępowania wszczętego na wniosek Gminy Olecko w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego


  BURMISTRZ OLECKA
  Olecko, 11 grudnia 2015 r.

  BI..6733.17.2015

  D E C Y Z J A

  Na podstawie art.105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r , poz. 267 ze zm.).


  U m a r z a m
  postępowanie wszczęte na wniosek Gminy Olecko., 19-400 Olecko, Plac Wolności 3, w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17 czerwca 2015r., znak BI.6733.12.2015 dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg publicznych: ul.Kiepury, ul.Szymanowskiego, ul.Wieniawskiego, ul.Moniuszki wraz z budową oświetlenia ulicznego w Olecku, gm. Olecko na działkach nr 116, 110/2, 109, 149 obręb ewid. Olecko 2. Zmiana dotyczy rozszerzenia inwestycji o działki o nr ewid. 3/1, 56, 59/4.
  UZASADNIENIE

  Gmina Olecko jako wnioskodawca wniosła pismo z dnia 10.12.2015 r. w sprawie wycofania wniosku dotyczącego zmiany wydanej w/w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Wobec powyższego postępowanie stało się bezprzedmiotowe i orzeczono jak
  w sentencji.
  P o u c z e n i e

  Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Olecka
  w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, a przed upływem tego terminu decyzja nie podlega wykonaniu.

  Otrzymują:
  1. Gmina Olecko
  2. A/a

  .


  Data wprowadzenia: 2015-12-11 1433
  Data upublicznienia: 2015-12-11
  Art. czytany: 1437 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Sobolewski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet