A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał » VIII kadencja Rady Miejskiej 2018-2023 » Projekty uchwał na IV Sesję RM
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» Wyniki konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jaśki
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Olecku przy ul. Zielonej 6
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na IV Sesję RM': 14
1  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców o wykonanie remontu ulicy Słonecznej
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-12-20 1527 Czytano:183 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości gruntowych
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-12-19 0741 Czytano:117 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku w obrębie ewidencyjnym Olecko 1
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-12-19 0740 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Nocznickiego
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-12-19 0739 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-12-19 0738 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-12-19 0737 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola’’ w ramach wieloletniego...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-12-19 0736 Czytano:48 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-12-19 0735 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-12-19 0734 Czytano:48 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko na 2019 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-12-19 0733 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji na podatek od nieruchomości, informacji na podatek rolny, informacji na podatek leśny oraz deklaracji na podatek...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-12-19 0732 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-12-19 0731 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Wiloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2019-2028
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-12-19 0731 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
14  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2019 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-12-19 0729 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na III Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców o wykonanie remontu ulicy Słonecznej
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości gruntowych
» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku w obrębie ewidencyjnym Olecko 1
» Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Nocznickiego
» Projekt uchwały w sprawie wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej
» Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola’’ w ramach wieloletniego...
» Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności...
» Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych...
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko na 2019 rok
System BIP Inet