A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał » VIII kadencja Rady Miejskiej 2018-2023 » Projekty uchwał na II Nadzwyczajną Sesję RM
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyjaśnienie do SIWZ (556776-N-2019)Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku.
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - 24 czerwca 2019 r.
» Protokół Nr ORN.0012.8.1.2019 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 17 maja 2019 r.
» Sobczak Karol
» Przetarg nieograniczony - Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Możne Gmina Olecko
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na II Nadzwyczajną Sesję RM': 18
1  Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-11-28 0848 Czytano:233 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-11-28 0847 Czytano:254 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-11-28 0846 Czytano:181 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-11-28 0845 Czytano:184 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-11-28 0844 Czytano:180 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-11-28 0840 Czytano:100 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-11-29 1132 Czytano:215 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę Burmistrzowi Olecka
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-11-28 0836 Czytano:132 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2019 r. gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-11-28 0834 Czytano:108 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-11-28 0832 Czytano:122 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie lokalu użytkowego
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-11-28 0831 Czytano:93 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-11-28 0830 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-11-28 0829 Czytano:90 razy » Przeczytaj artykuł
14  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-11-29 1519 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
15  Projekt uchwały w sprawie reprezentowania Gminy Olecko w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-11-28 0828 Czytano:92 razy » Przeczytaj artykuł
16  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018-2028
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-11-29 1129 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
17  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-11-29 1126 Czytano:186 razy » Przeczytaj artykuł
18  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Orzeszkowej w Oleckuˮ oraz „Remont parkingu na ul. Orzeszkowej w Olecku”
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-11-28 0826 Czytano:91 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na III Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę Burmistrzowi Olecka
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2019 r. gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...
System BIP Inet