A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał » VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018 » Projekty uchwał na XLIX Sesję RM
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych
» obwieszczenie o wydanej decyzji
» decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
» Postanowienie Nr 260/2019 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Olecko na stałe obwody głosowania...
» Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych...
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XLIX Sesję RM': 16
1  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-09-18 1407 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-09-18 1405 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podziału Sołectwa Kukowo
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-09-18 1404 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleckiemu
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-09-18 1403 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-09-18 1402 Czytano:235 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-09-18 1400 Czytano:237 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń gospodarczych i garaży
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-09-18 1359 Czytano:245 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na zadanie pn. „Wykonanie chodników na ul. Batorego (odcinek od ul. Kościuszki do ul. Kasprowicza)ˮ
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-09-18 1358 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-09-18 1356 Czytano:248 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-09-18 1355 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I ” w Olecku dla obszaru przy ul. Stromej i Placu Wolności
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-09-18 1355 Czytano:164 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018 - 2028
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-09-18 1354 Czytano:204 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-09-18 1353 Czytano:193 razy » Przeczytaj artykuł
14  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu z zakresu ochrony zdrowia
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-09-18 1352 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
15  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Olecko zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego przedsięwzięcia w zakresie edukacji patriotycznej...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-09-24 1147 Czytano:170 razy » Przeczytaj artykuł
16  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-09-24 1148 Czytano:167 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekty uchwał na XXII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXIV Sesję RM
Projekty uchwał na XXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXVI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XXX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XL Sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM
Projekty uchwał na XLVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIX Sesję RM
Projekty uchwał na L Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
» Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podziału Sołectwa Kukowo
» Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleckiemu
» Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych
» Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń gospodarczych i garaży
» Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na zadanie pn. „Wykonanie chodników na ul. Batorego (odcinek od ul. Kościuszki do ul. Kasprowicza)ˮ
» Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV
System BIP Inet