A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał i stanowisk » VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018 » Projekty uchwał na XLVII Sesję RM
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
» Obwieszczenie Burmistrza Olecka z dnia 12 września 2019 roku o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
» Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Olecku przy Placu Wolności 9 lokal Nr 4a-u.
» Informacja z otwarcia:BZP Nr 589070-N-2019,Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku z podziałem na części
» Informacja z otwarcia ofert na zaproszenie na zadanie pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ciągnika komunalnego
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XLVII Sesję RM': 12
1  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę Burmistrzowi Olecka
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-06-21 1343 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-06-13 0820 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-06-13 0819 Czytano:685 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Oleckiej Rady Młodzieżowej i nadania jej statutu
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-06-13 0817 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-06-13 0816 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kukowo – tereny obsługi produkcji rolnej 2”
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-06-13 0816 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-06-13 0810 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-06-13 0809 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolu...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-06-13 0807 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-06-13 0744 Czytano:300 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Olecko do wspólnej realizacji projektów w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-06-13 0734 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-06-13 0730 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekty uchwał na XXII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXIV Sesję RM
Projekty uchwał na XXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXVI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XXX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XL Sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM
Projekty uchwał na XLVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIX Sesję RM
Projekty uchwał na L Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę Burmistrzowi Olecka
» Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Olecko
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Oleckiej Rady Młodzieżowej i nadania jej statutu
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV
» Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kukowo – tereny obsługi produkcji rolnej 2”
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych...
» Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów...
» Projekt uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolu...
» Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach...
System BIP Inet