A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Budżet i finanse (podatki) » Sprawozdania z wykonania budżetu gminy » 2018 rok
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» Wyniki konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jaśki
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Olecku przy ul. Zielonej 6
Ilość wiadomości z działu '2018 rok': 18
1  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2018 rok
Treść w załączniku...
2019-03-29 0941 Czytano:88 razy » Przeczytaj artykuł
2  Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
Treść sprawozdania w załączniku...
2019-03-11 1019 Czytano:113 razy » Przeczytaj artykuł
3  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
Treść sprawozdania w załączniku...
2019-03-11 1017 Czytano:88 razy » Przeczytaj artykuł
4  Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
Treść sprawozdania w załączniku...
2019-03-11 1016 Czytano:88 razy » Przeczytaj artykuł
5  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
Treść sprawozdania w załączniku...
2019-03-11 1014 Czytano:98 razy » Przeczytaj artykuł
6  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
Treść sprawozdania w załączniku...
2019-03-11 1012 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
7  Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
Treść sprawozdania w załączniku...
2018-11-09 1257 Czytano:163 razy » Przeczytaj artykuł
8  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018
Treść sprawozdania w załączniku...
2018-11-09 1256 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
9  Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
Treść sprawozdania w załączniku...
2018-11-09 1255 Czytano:155 razy » Przeczytaj artykuł
10  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2018
Treść sprawozdania w załączniku...
2018-11-09 1253 Czytano:147 razy » Przeczytaj artykuł
11  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2018
Treść sprawozdania w załączniku...
2018-11-09 1251 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWALA Nr RIO.VIII-0120-496/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 5 września 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Olecka...
Treść uchwały w załączniku...
2018-09-11 1229 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
13  ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.102.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olecko za I półrocze 2018 roku...
Treść zarządzenia w załączniku...
2018-08-23 1514 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
14  Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku
Treść sprawozdania w załączniku...
2018-04-24 1413 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
15  Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku
Treść sprawozdania w załączniku...
2018-04-24 1412 Czytano:240 razy » Przeczytaj artykuł
16  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za I kwartał 2018 r.r.
Treść sprawozdania w załączniku...
2018-04-24 1151 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
17  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2018 r.
Treść sprawozdania w załączniku...
2018-04-24 1150 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
18  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2018 r.
Treść sprawozdania w załączniku...
2018-04-24 1150 Czytano:229 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2010 rok
2011 rok
2012 rok
2013 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2018 rok
» Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
» Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
» Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
» Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
» Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018
» Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2018
System BIP Inet