A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał » VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018 » Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty; BZP Nr 552387-N-2019: Dzienny Dom SENIOR+ przy ul. Park
» Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy: BZP Nr 556776-N-2019: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
» karta informacyjna przedsięwzięcia
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XLV Sesję RM': 15
1  rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza - autopoprawka
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-04-27 1125 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
2  przejęcie zadań utrzymania cmentarzy – z autopoprawką
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-04-25 0944 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
3  przystąpienie do zmiany studium – planowany do wprowadzenia do porządku obrad sesji w miejsce projektu w pkt 8 ppkt b
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-04-25 0943 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-04-17 1404 Czytano:264 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-04-17 1403 Czytano:245 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-04-17 1403 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-04-17 1402 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-04-17 1401 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie pomnika przyrody
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-04-17 1400 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Olecko: przedszkolu...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-04-17 1359 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w roku 2018
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-04-17 1359 Czytano:233 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Olecko w roku 2018
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-04-17 1358 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018 - 2028
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-04-17 1357 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
14  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-04-17 1356 Czytano:260 razy » Przeczytaj artykuł
15  Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika
Treść projektu uchwały w załączniku...
2018-04-17 1355 Czytano:242 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekty uchwał na XXII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXIV Sesję RM
Projekty uchwał na XXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXVI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XXX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XL Sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM
Projekty uchwał na XLVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIX Sesję RM
Projekty uchwał na L Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza - autopoprawka
» przejęcie zadań utrzymania cmentarzy – z autopoprawką
» przystąpienie do zmiany studium – planowany do wprowadzenia do porządku obrad sesji w miejsce projektu w pkt 8 ppkt b
» Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
» Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
» Projekt uchwały w sprawie przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
» Projekt uchwały w sprawie pomnika przyrody
» Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Olecko: przedszkolu...
System BIP Inet