A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rejestry i ewidencje » Udzielanie informacji publicznej » Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2018r. (arch.)
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyjaśnienie do SIWZ (556776-N-2019)Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku.
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - 24 czerwca 2019 r.
» Protokół Nr ORN.0012.8.1.2019 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 17 maja 2019 r.
» Sobczak Karol
» Przetarg nieograniczony - Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Możne Gmina Olecko
Ilość wiadomości z działu 'Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2018r.': 56
1  ORN.1431.24.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Głosowania imienne
Numer sprawy: ORN.1431.24.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiz...
2018-12-21 1046 Czytano:189 razy » Przeczytaj artykuł
2  ORN.1431.23.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Inspektor Ochrony Danych
Numer sprawy: ORN.1431.23.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiz...
2018-12-21 1044 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
3  GK0.7021.2.77.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Serwis toalet
Numer sprawy: GK0.7021.2.77.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Gosp...
2018-12-18 0808 Czytano:183 razy » Przeczytaj artykuł
4  ORN.1431.22.2018 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Inspektor Ochrony Danych
Treść wniosku w załączniku...
2018-12-07 1440 Czytano:191 razy » Przeczytaj artykuł
5  ORN.1431.20.2018 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych
Treść wniosku w załączniku...
2018-12-06 0944 Czytano:204 razy » Przeczytaj artykuł
6  ORN.1431.21.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Systemy dla Rady Miejskiej
Numer sprawy: ORN.1431.21.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiz...
2018-12-04 0837 Czytano:190 razy » Przeczytaj artykuł
7  GKO.6140.20.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Psy agresywne
Numer sprawy: GKO.6140.20.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Gospoda...
2018-12-04 0830 Czytano:199 razy » Przeczytaj artykuł
8  PU.8141.1.67.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Kontakt do PU
Numer sprawy: PU.8141.1.67.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Pełnomocnik Bu...
2018-11-30 0959 Czytano:207 razy » Przeczytaj artykuł
9  ORN.1431.19.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Elektronizacja zamówień publicznych
Treść wniosku w załączniku...
2018-11-23 0823 Czytano:210 razy » Przeczytaj artykuł
10  ORN.1431.18.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Odwołanie Zastępcy Burmistrza
Numer sprawy: ORN.1431.18.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiz...
2018-11-19 0921 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
11  ORN.1431.17.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Systemy elektroniczne
Numer sprawy: ORN.1431.17.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiz...
2018-11-13 0903 Czytano:201 razy » Przeczytaj artykuł
12  SR.1431.1.2018 Wniosek – e-Gmina Olecko
Numer sprawy: SR.1431.1.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Strategii...
2018-10-24 1352 Czytano:226 razy » Przeczytaj artykuł
13  FN.1431.14.2018 Wniosek – Środki zewnętrzne
Numer sprawy: FN.1431.14.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Finansow...
2018-10-23 1023 Czytano:227 razy » Przeczytaj artykuł
14   RG.1431.9.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Sprzedaż działki
Numer sprawy: RG.1431.9.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Rolnictwa...
2018-10-18 0737 Czytano:240 razy » Przeczytaj artykuł
15  GKO.7342.11.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Umowa na przewozy kom. miejską
Numer sprawy: GKO.7342.11.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Gospoda...
2018-10-16 1035 Czytano:227 razy » Przeczytaj artykuł
16  DE.1431.3.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Zwolnienia
Numer sprawy: DE.1431.3.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Dochodów...
2018-10-12 1110 Czytano:264 razy » Przeczytaj artykuł
17  DE.1431.2.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Umorzenia
Numer sprawy: DE.1431.2.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Dochodów...
2018-10-12 1105 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
18  GKO.6851.6.2018 - w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury
Treść wniosku w załączniku...
2018-10-11 1414 Czytano:257 razy » Przeczytaj artykuł
19  ORN.1431.16.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wynagrodzenia
Numer sprawy: ORN.1431.16.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiz...
2018-10-11 1234 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
20   ORN.1431.15.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Składy OKW
Numer sprawy: ORN.1431.15.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiz...
2018-10-10 1242 Czytano:250 razy » Przeczytaj artykuł
21  ORN.1431.14.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Fundusz sołecki
Numer sprawy: ORN.1431.14.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiz...
2018-10-10 1237 Czytano:257 razy » Przeczytaj artykuł
22  EK.1431.10.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - MALUCH+, SENIOR+
Numer sprawy: EK.1431.10.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Edukacji...
2018-10-10 1231 Czytano:689 razy » Przeczytaj artykuł
23  GKO.7342.11.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Transport publiczny
Numer sprawy: GKO.7342.11.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Gospoda...
2018-10-05 1426 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
24   ORN.1431.13.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wynagrodzenia
Numer sprawy: ORN.1431.13.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiz...
2018-10-03 1440 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
25  RG.1431.8.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Polowania
Numer sprawy: RG.1431.8.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Rolnictwa...
2018-10-03 1404 Czytano:237 razy » Przeczytaj artykuł
26   ORN.1431.12.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Media
Numer sprawy: ORN.1431.12.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiz...
2018-10-02 1024 Czytano:228 razy » Przeczytaj artykuł
27  ORN.1431.11.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Inicjatywa lokalna
Numer sprawy: ORN.1431.11.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiz...
2018-10-02 1017 Czytano:214 razy » Przeczytaj artykuł
28  ORN.1431.10.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Liczba wniosków
Numer sprawy: ORN.1431.10.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiz...
2018-10-02 1011 Czytano:215 razy » Przeczytaj artykuł
29   FN.1431.13.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Ankieta
Numer sprawy: FN.1431.13.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Finansow...
2018-09-25 1253 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
30  RG.1431.7.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Konopie włókniste
Numer sprawy: RG.1431.7.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Rolnictwa...
2018-09-11 1456 Czytano:229 razy » Przeczytaj artykuł
31  GKO.0643.12.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Decyzje środowiskowe
Numer sprawy: GKO.0643.12.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Gospoda...
2018-09-10 0906 Czytano:224 razy » Przeczytaj artykuł
32  GKO.7230.2.46.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Opłaty za zajęcie pasa
Numer sprawy: GKO.7230.2.46.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Gospo...
2018-09-06 1515 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
33   FN.1431.9.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Obsługa bankowa
Numer sprawy: FN.1431.9.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Finansowy...
2018-08-17 1246 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
34  ORN.1431.9.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Miasto partnerskie
Numer sprawy: ORN.1431.9.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiza...
2018-08-08 1430 Czytano:274 razy » Przeczytaj artykuł
35  EK.1431.9.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – Polityka turystyczna
Treść w załączniku...
2018-08-06 1158 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
36  ORN.1431.8.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Przetargi na obsługę prawną jednostki
Treść w załączniku...
2018-07-25 1412 Czytano:300 razy » Przeczytaj artykuł
37  BI.1431.4.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Elektrownie wiatrowe
Numer sprawy: BI.1431.4.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Budownict...
2018-07-17 1128 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
38  FN.1431.6.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Emisja obligacji
Numer sprawy: FN.1431.6.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Finansowy...
2018-06-14 0930 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
39   FN.1431.5.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Udostępniony majątek gminy
Numer sprawy: FN.1431.5.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Finansowy...
2018-06-11 1519 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
40   FN.1431.4.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Doradztwo podatkowe
Numer sprawy: FN.1431.4.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Finansowy...
2018-05-24 0841 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
41  EK.1431.5.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – Sekcje piłki nożnej
Numer sprawy: EK.1431.5.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Edukacji,...
2018-05-17 1412 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
42   ORN.1431.7.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Doradztwo prawne
Numer sprawy: ORN.1431.7.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiza...
2018-05-16 0949 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
43  FN.1431.3.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Zobowiązania
Numer sprawy: FN.1431.3.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Finansowy...
2018-04-27 1152 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
44  ORN.1431.6.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Liczba zatrudnionych
Numer sprawy: ORN.1431.6.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiza...
2018-04-26 0741 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
45  GK0.7021.7.7.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Nieruchomości
Numer sprawy: GK0.7021.7.7.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Gospo...
2018-04-25 1520 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
46  GK0.7032.1.9.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Odpady komunalne
Numer sprawy: GK0.7032.1.9.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Gospo...
2018-04-25 1300 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
47  RG.1431.4.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Nieruchomości
Numer sprawy: RG.1431.4.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Rolnictwa...
2018-04-19 1013 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
48  FN.1431.2.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Plan zamówień publ.
Numer sprawy: FN.1431.2.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Finansowy...
2018-04-12 1448 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
49  EK.1431.3.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wydatki na WOŚP
Numer sprawy: EK.1431.3.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Edukacji,...
2018-03-09 0916 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
50  EK.1431.2.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Liczba dzieci
Numer sprawy: EK.1431.2.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Edukacji,...
2018-02-22 1123 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
51  ORN.1431.5.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Audyt wewnętrzny
Numer sprawy: ORN.1431.5.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiza...
2018-02-16 1302 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
52  RG.1431.2.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Opłata adiacencka
Numer sprawy: RG.1431.2.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Rolnictwa...
2018-01-25 1242 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
53  ORN.1431.4.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Umowy
Numer sprawy: ORN.1431.4.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiza...
2018-01-15 0952 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
54  ORN.1431.3.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Kalendarz imprez
Numer sprawy: ORN.1431.3.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiza...
2018-01-15 0950 Czytano:412 razy » Przeczytaj artykuł
55  ORN.1431.2.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Tryb współdziałania
Numer sprawy: ORN.1431.2.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiza...
2018-01-15 0948 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
56  ORN.1431.1.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Platformy elektroniczne
Numer sprawy: ORN.1431.1.2018

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiza...
2018-01-15 0946 Czytano:513 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2016r.
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2017r.
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2018r.
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2019r.
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» ORN.1431.24.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Głosowania imienne
» ORN.1431.23.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Inspektor Ochrony Danych
» GK0.7021.2.77.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Serwis toalet
» ORN.1431.22.2018 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Inspektor Ochrony Danych
» ORN.1431.20.2018 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych
» ORN.1431.21.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Systemy dla Rady Miejskiej
» GKO.6140.20.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Psy agresywne
» PU.8141.1.67.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Kontakt do PU
» ORN.1431.19.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Elektronizacja zamówień publicznych
» ORN.1431.18.2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Odwołanie Zastępcy Burmistrza
System BIP Inet