A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Wnioski, interpelacje, oświadczenia i stanowiska radnych » 2018 - Wnioski i interpelacje radnych
Menu:
AKTUALNOŚCI
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę Burmistrzowi Olecka
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym: Budowa ulic Dębowej, Grabowej i Kasztanowej w Olecku
» Sprawa wniesiona do Rady Miejskiej nr ORN.0004.26.2018
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.1.5.2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 22 maja 2018 roku.
Ilość wiadomości z działu '2018 - Wnioski i interpelacje radnych': 225
1  225. Komisja Polityki Prorodzinnej (…), Komisja Oświaty (…) - 25.05.2018 r.
Zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie kwotę na zakup sprzętu do spółki PGK....
2018-05-30 1512 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
2  224. Komisja Polityki Prorodzinnej (…), Komisja Oświaty (…) - 25.05.2018 r.
Rozważyć utworzenie linii telefonicznej z numerem alarmowym WOPR, który zostałby umieszczony w w...
2018-05-30 1512 Czytano:71 razy » Przeczytaj artykuł
3  223. Komisja Polityki Prorodzinnej (…), Komisja Oświaty (…) - 25.05.2018 r.
Zapewnić całodobową obsługę monitoringu miejskiego....
2018-05-30 1511 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
4  222. Komisja Polityki Prorodzinnej (…), Komisja Oświaty (…) - 25.05.2018 r.
Wyremontować Hotel Maraton, dzięki czemu w mieście powstałyby nowe miejsca noclegowe z możliwo...
2018-05-30 1511 Czytano:66 razy » Przeczytaj artykuł
5  221. Komisja Polityki Prorodzinnej (…), Komisja Oświaty (…) - 25.05.2018 r.
Rozwiązać problem braku wystarczającej liczby miejsc noclegowych podczas wakacji i ferii, co jest...
2018-05-30 1510 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
6  220. Komisja Polityki Prorodzinnej (…), Komisja Oświaty (…) - 25.05.2018 r.
Zabezpieczyć środki finansowe w przyszłorocznym budżecie i w kolejnych latach na podwyżki płac...
2018-05-30 1510 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
7  219. Komisja Polityki Prorodzinnej (…), Komisja Oświaty (…) - 25.05.2018 r.
Zabezpieczyć środki finansowe w przyszłorocznym budżecie gminy na podwyżki płac ratowników wo...
2018-05-30 1509 Czytano:19 razy » Przeczytaj artykuł
8  218. Wioletta Dorota Żukowska - 25.05.2018 r.
Wnioskuje, aby dyskusje publiczne nad przyjętymi rozwiązaniami w miejscowych planach zagospodarowa...
2018-05-30 1509 Czytano:21 razy » Przeczytaj artykuł
9  217. Wioletta Dorota Żukowska - 25.05.2018 r.
Wystawić stoiska drewniane wzdłuż chodnika od Poczty w kierunku ROK, aby umożliwić mieszkańcom...
2018-05-30 1508 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
10  216. Wioletta Dorota Żukowska - 25.05.2018 r.
Zapytała, do czego zostaną wykorzystane płyty betonowe, które były na targowicy miejskiej....
2018-05-30 1508 Czytano:15 razy » Przeczytaj artykuł
11  215. Wioletta Dorota Żukowska - 25.05.2018 r.
Zapytała, czy drogi wiejskie zgłaszane przez sołtysów i mieszkańców gminy zostały wyżwirowan...
2018-05-30 1508 Czytano:11 razy » Przeczytaj artykuł
12  214. Wojciech Leonarczyk - 25.05.2018 r.
Przy wiadukcie w kierunku Ełku stoją urządzenia do pomiaru wysokości pojazdów, które chcą wje...
2018-05-30 1507 Czytano:10 razy » Przeczytaj artykuł
13  213. Wojciech Leonarczyk - 25.05.2018 r.
Zapytał, co dzieje się w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej z obwodnicą. Skład...
2018-05-30 1506 Czytano:9 razy » Przeczytaj artykuł
14  212. Karol Sobczak - 25.05.2018 r.
Poinformował, że zgłosili się do niego młodzi ludzie, którzy złożyli wniosek w konkursie na ...
2018-05-30 1506 Czytano:14 razy » Przeczytaj artykuł
15  211. Karol Sobczak - 25.05.2018 r.
Odnośnie przedstawionego materiału „Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. programu współpracy Gm...
2018-05-30 1505 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
16  210. Wojciech Rejterada - 25.05.2018 r.
Poparł wniosek Radnego Jarosława Bagieńskiego, aby upamiętnić osoby zmarłe związane z olecką...
2018-05-30 1504 Czytano:15 razy » Przeczytaj artykuł
17  209. Jarosław Bagieński - 25.05.2018 r.
W związku z tym, że niedawno odeszła kolejna osoba związana z olecką kulturą przekazał pomys...
2018-05-30 1503 Czytano:11 razy » Przeczytaj artykuł
18  208. Maria Wanda Dzienisiewicz - 25.05.2018 r.
Zapytała, jakie kroki zostały podjęte w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pie...
2018-05-30 1503 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
19  207. Maria Wanda Dzienisiewicz - 25.05.2018 r.
Zapytała, czy dokonywana jest ewaluacja efektów przyjętych przez Radę Miejską w Olecku program...
2018-05-30 1502 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
20  206. Maria Wanda Dzienisiewicz - 25.05.2018 r.
Zapytała, czy są jakieś decyzje, działania związane z Pakietem dla średnich miast w związku z...
2018-05-30 1502 Czytano:12 razy » Przeczytaj artykuł
21  205. Maria Wanda Dzienisiewicz - 25.05.2018 r.
Ponowiła pytanie, na jakim etapie znajduje się procedura dotycząca planowanej na czerwiec fuzji T...
2018-05-30 1501 Czytano:10 razy » Przeczytaj artykuł
22  204. Maria Wanda Dzienisiewicz - 25.05.2018 r.
Powiedziała, że w przytoczonym fragmencie referatu „Przygotowanie do sezonu letniego” Przewodn...
2018-05-30 1501 Czytano:9 razy » Przeczytaj artykuł
23  203. Maria Wanda Dzienisiewicz - 23.05.2018 r.
Prosi o właściwe utrzymanie terenu zielonego wokół pomnika Papieża Jana Pawła II, gdyż właś...
2018-05-28 1044 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
24  202. Maria Wanda Dzienisiewicz - 23.05.2018 r.
Wnosi o intensywniejszą pielęgnację terenów zielonych, w tym przycięcie krzewów oraz zasilenie...
2018-05-28 1043 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
25  201. Maria Wanda Dzienisiewicz - 23.05.2018 r.
Zwróciła się z prośbą o uprzątnięcie terenu przy ul. 1 Maja w stronę ul. Wąskiej oraz przyc...
2018-05-28 1043 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
26  200. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 23.05.2018 r.
Komisja zgłosiła wniosek, aby konstruując projekt budżetu gminy Olecko na kolejny rok w pierwsze...
2018-05-28 1043 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
27  199. Anna Kaczor - 22.05.2018 r.
Zgłosiła, iż przy Wiewiórczej Ścieżce, od strony miasta jest kilka drzew całkowicie suchych...
2018-05-28 1041 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
28  198. Anna Kaczor - 22.05.2018 r.
Prosiła o wystąpienie do zarządcy drogi o wykoszenie trawy na skwerze przy ul. Słowackiego.
...
2018-05-28 1041 Czytano:8 razy » Przeczytaj artykuł
29  197. Jarosław Bagieński - 22.05.2018 r.
Odnośnie nowoutworzonego skweru przy ul. Składowej prosił o ustawienie tam dużych, ozdobnych, ko...
2018-05-28 1040 Czytano:9 razy » Przeczytaj artykuł
30  196. Wojciech Leonarczyk - 22.05.2018 r.
Zgłosił, iż po remoncie ul. Żeromskiego przykrywy studzienek są poluzowane, powodują duży ha...
2018-05-28 1039 Czytano:6 razy » Przeczytaj artykuł
31  195. Wojciech Leonarczyk - 22.05.2018 r.
Odnośnie pomników przyrody prosił o zamontowanie tabliczek informacyjnych z nazwami przy tych drz...
2018-05-28 1039 Czytano:10 razy » Przeczytaj artykuł
32  194. Wojciech Leonarczyk - 22.05.2018 r.
Poddał pod rozwagę podanie do publicznej wiadomości komunikatu z prośbą o zgłaszanie przez mie...
2018-05-28 1038 Czytano:10 razy » Przeczytaj artykuł
33  193. Leszek Olszewski - 22.05.2018 r.
Zgłosił wniosek o usunięcie suchego drzewa tuż za dawnym wiaduktem kolejki obok stadionu miejski...
2018-05-28 1037 Czytano:7 razy » Przeczytaj artykuł
34  192. Henryk Markowski - 08.05.2018 r.
Ponowił wniosek w zakresie prac prowadzonych na gruntach gminnych m.in. przebudowy linii energetycz...
2018-05-16 1142 Czytano:92 razy » Przeczytaj artykuł
35  191. Jarosław Bagieński - 08.05.2018 r.
Odnośnie przeprowadzonej w 2017 r. inwestycji „Wykonanie przejścia dla pieszych Pl. Wolności 9...
2018-05-16 1141 Czytano:91 razy » Przeczytaj artykuł
36  190. Komisja Rewizyjna - 27.04.2018 r.
Komisja zgłosiła wniosek, aby w dalszym ciągu utrzymać funkcjonowanie funduszu sołeckiego w gmi...
2018-05-08 1246 Czytano:91 razy » Przeczytaj artykuł
37  189. Maria Wanda Dzienisiewicz - 27.04.2018 r.
Zapytała o publikację „Olecko – w powojennych wspomnieniach', czy jest to publikacja z określ...
2018-05-08 1245 Czytano:103 razy » Przeczytaj artykuł
38  188. Maria Wanda Dzienisiewicz - 27.04.2018 r.
Zapytała, których pomieszczeń hali „Lega” dotyczy wykonanie klimatyzacji.


Odpowiedź zna...
2018-05-08 1244 Czytano:66 razy » Przeczytaj artykuł
39  187. Maria Wanda Dzienisiewicz - 27.04.2018 r.
Zapytała, na jakim etapie jest modernizacja oświetlenia – w tej chwili jest chyba audyt.


Od...
2018-05-08 1244 Czytano:18 razy » Przeczytaj artykuł
40  186. Maria Wanda Dzienisiewicz - 27.04.2018 r.
Przed nami sezon turystyczny. Regiony prześcigają się w pomysłach na przyciągnięcie turystów....
2018-05-08 1243 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
41  185. Maria Wanda Dzienisiewicz - 27.04.2018 r.
Zapytała, czy zespół ds. organizacji obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległośc...
2018-05-08 1243 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
42  184. Maria Wanda Dzienisiewicz - 27.04.2018 r.
Zapytała, na jakim etapie znajduje się analiza zasadności łączenia spółek TBS i PGK.


Odp...
2018-05-08 1242 Czytano:22 razy » Przeczytaj artykuł
43  183. Wojciech Leonarczyk - 27.04.2018 r.
Wniosek dotyczy rozpatrywania skarg na Burmistrza. Rada ma pełną autonomię
w decydowaniu o zas...
2018-05-08 1241 Czytano:22 razy » Przeczytaj artykuł
44  182. Wojciech Leonarczyk - 27.04.2018 r.
Zadzwonił do niego mieszkaniec, który zarzucił nieprawidłowość w działaniu organów gminy. W ...
2018-05-08 1241 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
45  181. Wojciech Leonarczyk - 27.04.2018 r.
Poinformował, że na poprzedniej sesji zgłosił interpelację dotyczącą kotłowni na ul. Batoreg...
2018-05-08 1240 Czytano:19 razy » Przeczytaj artykuł
46  180. Wioletta Dorota Żukowska - 27.04.2018 r.
Zapytała, czy jest już przygotowany projekt uchwały w sprawie opracowania miejscowego planu zagos...
2018-05-08 1239 Czytano:23 razy » Przeczytaj artykuł
47  179. Karol Sobczak - 27.04.2018 r.
Odnośnie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zag...
2018-05-08 1237 Czytano:22 razy » Przeczytaj artykuł
48  178. Karol Sobczak - 27.04.2018 r.
Zapytał, jak wygląda stan prac nad programem dotyczącym dróg szutrowych na terenach wiejskich, c...
2018-05-08 1236 Czytano:17 razy » Przeczytaj artykuł
49  177. Karol Sobczak - 27.04.2018 r.
W związku z „Rokiem dla Niepodległej” oraz dniem samorządowca obchodzonym 27 maja zwrócił s...
2018-05-08 1235 Czytano:19 razy » Przeczytaj artykuł
50  176. Karol Sobczak - 27.04.2018 r.
Zapytał o rozkład środków inwestycyjnych z budżetu oraz środków zewnętrznych na poszczególn...
2018-05-08 1234 Czytano:21 razy » Przeczytaj artykuł
51  175. Karol Sobczak - 27.04.2018 r.
W związku z zaproszeniem na dzisiejszą sesję trenera, przedstawiciela rodziców oraz zawodników ...
2018-05-08 1234 Czytano:14 razy » Przeczytaj artykuł
52  174. Maciej Juchniewicz - 27.04.2018 r.
Odnosząc się do tego, co powiedział Sołtys Sołectwa Świdry, że podczas kładzenia światłowo...
2018-05-08 1233 Czytano:14 razy » Przeczytaj artykuł
53  173. Maciej Juchniewicz - 27.04.2018 r.
Prawo łowieckie: opracowanie informacji dla mieszkańców na portal miejski uwzględniającej obowi...
2018-05-08 1232 Czytano:18 razy » Przeczytaj artykuł
54  172. Maciej Juchniewicz - 27.04.2018 r.
Wjazd na dworzec: W związku z odpowiedzią Pana Burmistrza, iż nie planuje generalnego remontu wja...
2018-05-08 1231 Czytano:14 razy » Przeczytaj artykuł
55  171. Maciej Juchniewicz - 27.04.2018 r.
RODO - opracowanie przystępnej informacji na portal miejski z nowymi prawami obywateli i obowiązka...
2018-05-08 1230 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
56  170. Maciej Juchniewicz - 27.04.2018 r.
Czy w roku szkolnym 2018/2019 planowane są zwolnienia wśród nauczycieli, administracji i personel...
2018-05-08 1230 Czytano:17 razy » Przeczytaj artykuł
57  169. Maciej Juchniewicz - 27.04.2018 r.
Czy samorząd, w tym urząd i jednostki organizacyjne (przedszkola, szkoły, dom kultury, ośrodek s...
2018-05-08 1229 Czytano:18 razy » Przeczytaj artykuł
58  168. Maciej Juchniewicz - 27.04.2018 r.
Program Polska-Rosja: czy samorząd planuje składać wniosek do niedawno ogłoszonego konkursu. Je...
2018-05-08 1229 Czytano:15 razy » Przeczytaj artykuł
59  167. Maciej Juchniewicz - 27.04.2018 r.
Za ile została sprzedana działka miejska przy ul. Sembrzyckiego pomiędzy działką LOK-u a Chatą...
2018-05-08 1228 Czytano:20 razy » Przeczytaj artykuł
60  166. Maciej Juchniewicz - 27.04.2018 r.
Jakie są efekty spotkania w sprawie gospodarki rybackiej na oleckim jeziorze.


Odpowiedź znajd...
2018-05-08 1228 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
61  165. Wojciech Rejterada - 27.04.2018 r.
W związku z utrudnieniami na ulicy Zamostowej zwrócił się do Komendanta Powiatowego Policji w Ol...
2018-05-08 1227 Czytano:19 razy » Przeczytaj artykuł
62  164. Jarosław Bagieński - 27.04.2018 r.
Odnośnie remontu Pomnika Wdzięczności poinformował, że jako opiekun sztandaru bierze udział w ...
2018-05-08 1225 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
63  163. Jarosław Bagieński - 27.04.2018 r.
Poinformował, że w parku miejskim są nowe kosze, a po starych zostały tylko kikuty. Zapytał, cz...
2018-05-08 1225 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
64  162. Wiesław Zalewski - 26.04.2018 r.
Prosił, aby poprawić odcinek drogi przez posesję prywatną do oczyszczalni ścieków – powstał...
2018-05-04 1131 Czytano:113 razy » Przeczytaj artykuł
65  161. Wiesław Zalewski - 26.04.2018 r.
Zgłosił, że na wjeździe na parking w Gąskach jadąc od Olecka powstał duży dół prawdopodobn...
2018-05-04 1130 Czytano:107 razy » Przeczytaj artykuł
66  160. Wiesław Zalewski - 26.04.2018 r.
Zgłosił wniosek o naprawę, wyżwirowanie drogi Gąski – Zatyki do posesji Pana S....
2018-05-04 1130 Czytano:121 razy » Przeczytaj artykuł
67  159. Maria Wanda Dzienisiewicz - 26.04.2018 r.
Zapytała, czy w związku z akcją „Pies w mieście” jest zaplanowana debata dotycząca procedur...
2018-05-04 1128 Czytano:115 razy » Przeczytaj artykuł
68  158. Maria Wanda Dzienisiewicz - 26.04.2018 r.
Wnioskowała o przestawienie pojemnika na śmieci przy „plaży harcerskiej”. Wszystkie elementy ...
2018-05-04 1128 Czytano:113 razy » Przeczytaj artykuł
69  157. Maria Wanda Dzienisiewicz - 26.04.2018 r.
Zgłosiła wniosek o częstsze porządkowanie przez PGK terenu przy ul. Grunwaldzkiej oraz odbiór o...
2018-05-04 1127 Czytano:12 razy » Przeczytaj artykuł
70  156. Maria Wanda Dzienisiewicz - 26.04.2018 r.
Prosiła, by sprawdzić, czy jeden kontener na śmieci na ul. Kolejowej (od strony podwórka) jest w...
2018-05-04 1126 Czytano:15 razy » Przeczytaj artykuł
71  155. Wioletta Dorota Żukowska - 26.04.2018 r.
Zgłosiła wniosek, aby stoiska do handlu w mieście zostały ustawione wcześniej.Odpowied...
2018-05-04 1125 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
72  154. Henryk Markowski - 26.04.2018 r.
Ponowił wniosek sprzed miesiąca o uprzątnięcie wysypisk śmieci na terenie cmentarza nr I. Prosi...
2018-05-04 1124 Czytano:20 razy » Przeczytaj artykuł
73  153. Henryk Markowski - 26.04.2018 r.
W imieniu mieszkańców ul. Batorego i jej okolic zapytał, czy ze względu na to, że trwa obecnie ...
2018-05-04 1122 Czytano:19 razy » Przeczytaj artykuł
74  152. Grzegorz Wróblewski - 26.04.2018 r.
Zgłosił wniosek o naprawienie drogi Dąbrowskie – Borawskie przez Borawskie Małe....
2018-05-04 1121 Czytano:18 razy » Przeczytaj artykuł
75  151. Grzegorz Wróblewski - 26.04.2018 r.
Zgłosił, że wykonawcy dróg gminnych powinni wcześniej dzwonić do sołtysa, żeby mógł on zob...
2018-05-04 1119 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
76  150. Jarosław Bagieński - 25.04.2018 r.
Ponowił wniosek, aby na wzór Sopotu, na dwóch ściankach przebieralni umieścić plansze z kalend...
2018-05-04 1118 Czytano:15 razy » Przeczytaj artykuł
77  149. Wojciech Leonarczyk - 25.04.2018 r.
Zapytał, czy jest możliwość wprowadzenia opłat za ustawienie reklam mobilnych na miejscach park...
2018-05-04 1116 Czytano:15 razy » Przeczytaj artykuł
78  148. Wojciech Leonarczyk - 25.04.2018 r.
Poddał pod rozwagę wykonanie po drugiej stronie jeziora, w tzw. „małpim gaju” miejsca, np. na...
2018-05-04 1115 Czytano:19 razy » Przeczytaj artykuł
79  147. Wojciech Leonarczyk - 25.04.2018 r.
Poddał pod rozwagę zakup urządzenia do zbierania z chodników piachu na wiosnę, na wzór pojazdu...
2018-05-04 1115 Czytano:14 razy » Przeczytaj artykuł
80  146. Wojciech Leonarczyk - 25.04.2018 r.
Zgłosił, iż bramka ogrodzenia placu zabaw przy Placu Wolności jest odchylona i nie domyka się....
2018-05-04 1114 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
81  145. Wojciech Leonarczyk - 25.04.2018 r.
Zgłosił wniosek, aby pomniki przyrody (dęby) w mieście oznaczyć tabliczkami z kodami QR, bo nie...
2018-05-04 1114 Czytano:14 razy » Przeczytaj artykuł
82  144. Maciej Juchniewicz - 24.04.2018 r.
Zgłosił wniosek, aby zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku o otwierani...
2018-05-04 1113 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
83  143. Maciej Juchniewicz - 24.04.2018 r.
Zgłosił, iż na skarpie obok lasku, za dawnym Hotelem Olecko są wyrzucane odpady budowlane.

Od...
2018-05-04 1112 Czytano:21 razy » Przeczytaj artykuł
84  142. Wojciech Rejterada - 24.04.2018 r.
Na prośbę mieszkańców Osiedla Lesk zgłosił, iż na torze motocrossowym, zlokalizowanym w pobli...
2018-05-04 1111 Czytano:23 razy » Przeczytaj artykuł
85  141. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 24.04.2018 r.
Komisja przyjęła wniosek, aby w związku z planowanym remontem amfiteatru, w przyszłym roku wykon...
2018-05-04 1110 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
86  140. Wojciech Leonarczyk - 29.03.2018 r.
W imieniu mieszkańców zgłosił wniosek, że na Wiewiórczej Ścieżce, po drugiej stronie jeziora...
2018-04-06 1225 Czytano:71 razy » Przeczytaj artykuł
87  139. Anna Kaczor - 29.03.2018 r.
Zgłosiła, iż na Wiewiórczej Ścieżce na odcinku od policji do „Szyjki” jest mnóstwo nacię...
2018-04-06 1222 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
88  138. Anna Kaczor - 29.03.2018 r.
Odnośnie wczorajszego spotkania z mieszkańcami ul. Orzeszkowej zapytała, czy planuje się wykonan...
2018-04-06 1220 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
89  137. Karol Sobczak - 29.03.2018 r.
Poddał pod rozwagę, aby podjąć inicjatywę społeczną i zaktywizować mieszkańców poszczegól...
2018-04-06 1217 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
90  136. Karol Sobczak - 29.03.2018 r.
W ostatnim czasie wielu mieszkańców pyta, kiedy będzie przeprowadzona akcja sprzątania Olecka i ...
2018-04-06 1214 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
91  135. Karol Sobczak - 29.03.2018 r.
Został ogłoszony nabór wniosków w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsię...
2018-04-06 1210 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
92  134. Zbigniew Jan Aksienionek - 23.03.2018 r.
Poinformował, iż panie przybyłe na posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki zadeklar...
2018-04-05 0915 Czytano:132 razy » Przeczytaj artykuł
93  133. Wojciech Leonarczyk - 23.03.2018 r.
Z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości wnosi, aby pełne obchody i f...
2018-04-05 0915 Czytano:109 razy » Przeczytaj artykuł
94  132. Wojciech Leonarczyk - 23.03.2018 r.
Podjąć realny dialog z władzami wyższego szczebla w celu poprawy bezpieczeństwa w obrębie obwo...
2018-04-05 0914 Czytano:103 razy » Przeczytaj artykuł
95  131. Wojciech Leonarczyk - 23.03.2018 r.
Wnosi o wystąpienie do zarządcy obwodnicy o przedstawienie analizy, na podstawie której wybrano r...
2018-04-05 0914 Czytano:80 razy » Przeczytaj artykuł
96  130. Wojciech Leonarczyk - 23.03.2018 r.
Rozważenie budowy kotłowni poza miastem zaopatrującej część miasta przy ul. Batorego.

Odpow...
2018-04-05 0914 Czytano:84 razy » Przeczytaj artykuł
97  129. Wojciech Leonarczyk - 23.03.2018 r.
Wnosi o podjęcie dialogu z mieszkańcami ul. Batorego i o wyjaśnienie ich wątpliwości, ponieważ...
2018-04-05 0913 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
98  128. Wojciech Leonarczyk - 23.03.2018 r.
Prosi o informacje o monitoringu emisji zanieczyszczeń przez kotłownię przy ul. Batorego....
2018-04-05 0913 Czytano:20 razy » Przeczytaj artykuł
99  127. Wojciech Leonarczyk - 23.03.2018 r.
Wnosi o opinię o oddziaływaniu na środowisko zmodernizowanej kotłowni przy ul. Batorego....
2018-04-05 0913 Czytano:18 razy » Przeczytaj artykuł
100  126. Wioletta Dorota Żukowska - 23.03.2018 r.
Ponowiła wniosek dotyczący funkcjonowania świetlic wiejskich w zakresie dostępu do regulaminu i ...
2018-04-05 0912 Czytano:19 razy » Przeczytaj artykuł
101  125. Wioletta Dorota Żukowska - 23.03.2018 r.
Odnosząc się do odpowiedzi na wniosek o rozbudowę drogi krajowej nr 65 wskazała, iż na odcinku ...
2018-04-05 0911 Czytano:23 razy » Przeczytaj artykuł
102  124. Karol Sobczak - 23.03.2018 r.
Na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty (…) został poruszony temat, iż na terenie wiejskim nasz...
2018-04-05 0911 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
103  123. Karol Sobczak - 23.03.2018 r.
Ostatnio pojawiły się informacje dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg: k...
2018-04-05 0911 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
104  122. Karol Sobczak - 23.03.2018 r.
Poinformował, iż Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało ostatnio wyniki pierw...
2018-04-05 0910 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
105  121. Jarosław Bagieński - 23.03.2018 r.
Prosił o mocno skomasowaną akcję informacyjną dotyczącą nowych obwodów głosowania, gdyż 4 l...
2018-04-05 0909 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
106  120. Jarosław Bagieński - 23.03.2018 r.
Prosił, aby urząd przekazał wszystkim szkołom, a dyrekcje uczniom i nauczycielom informację o p...
2018-04-05 0909 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
107  119. Jarosław Bagieński - 23.03.2018 r.
„Zakaz handlu w niedzielę to świetna alternatywa na aktywne spędzanie wolnego czasu z rodziną....
2018-04-05 0908 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
108  118. Robert Smyk - 21.03.2018 r.
Poinformował, że na ścieżce pieszo-rowerowej, która przebiega od hali Lega w stronę sanatorium...
2018-03-27 1023 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
109  117. Robert Smyk - 21.03.2018 r.
Powiedział, że mieszkańcy narzekają na czystość w mieście. Należy, więc zadbać o przyspies...
2018-03-27 1023 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
110  116. Jarosław Bagieński - 21.03.2018 r.
Zgłosił, że wchodząc na chodnik z tunelu na Placu Wolności, gdzie było robione zaplecze ulicy ...
2018-03-27 1022 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
111  115. Anna Kaczor - 21.03.2018 r.
Zgłosiła wniosek, aby zastanowić się nad wprowadzeniem gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach i ...
2018-03-27 1022 Czytano:38 razy » Przeczytaj artykuł
112  114. Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa - 21.03.2018 r.
Rozważyć przeorganizowanie klas sportowych w szkołach prowadzonych przez naszą gminę tak, aby s...
2018-03-27 1021 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
113  113. Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa - 21.03.2018 r.
Przy organizowaniu jakichkolwiek kampanii szczepiennych w mieście zaprosić do współpracy lekarzy...
2018-03-27 1021 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
114  112. Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa - 21.03.2018 r.
Wystosować pismo do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie zakupu większej ilości szczepio...
2018-03-27 1020 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
115  111. Henryk Markowski - 20.03.2018 r.
Zgłosił wniosek, aby Pan Burmistrz wystosował pismo do oleckich weterynarzy mobilizujące ich do ...
2018-03-27 1019 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
116  110. Wojciech Leonarczyk - 27.02.2018 r.
Zgłosił wniosek, aby z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pomyśleć o now...
2018-03-27 1019 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
117  109. Wojciech Leonarczyk - 27.02.2018 r.
Oznajmił, że potrzebujemy nowych produktów turystycznych, które nie powielają pomysłów już w...
2018-03-27 1018 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
118  108. Karol Sobczak - 27.02.2018 r.
Odnośnie tematu jakości powietrza i planowanej budowy ciepłowni zapytał, czy ilość trzech czuj...
2018-03-27 1012 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
119  107. Karol Sobczak - 27.02.2018 r.
Poinformował, że w lipcu lub w sierpniu ubiegłego roku odbył spotkanie z osobą, która oferowa...
2018-03-09 1149 Czytano:96 razy » Przeczytaj artykuł
120  106. Karol Sobczak - 27.02.2018 r.
Prosił o więcej informacji na temat, jak będzie wyglądała diagnoza potrzeb sektora pozarządowe...
2018-03-09 1148 Czytano:101 razy » Przeczytaj artykuł
121  105. Maciej Juchniewicz - 27.02.2018 r.
Wykorzystanie jubileuszowej, 25-tej edycji Przystanku Olecko do opracowania (digitalizacja) i upubli...
2018-03-09 1148 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
122  104. Maciej Juchniewicz - 27.02.2018 r.
Zanieczyszczone powietrze - zamontowane w mieście czujniki pokazują, że mamy problem (szczególni...
2018-03-09 1147 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
123  103. Maciej Juchniewicz - 27.02.2018 r.
Ponowił wniosek z poprzedniej sesji o zamontowanie monitoringu na oleckim dworcu. Odpowiedź Urzęd...
2018-03-09 1146 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
124  102. Maciej Juchniewicz - 27.02.2018 r.
Opracowanie i upublicznienie na portalu miejskim kompleksowej informacji z dostępnymi prezentacjami...
2018-03-09 1146 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
125  101. Maciej Juchniewicz - 27.02.2018 r.
Opracowanie i upublicznienie na portalu miejskim kompleksowej informacji z dostępnymi prezentacjami...
2018-03-09 1145 Czytano:36 razy » Przeczytaj artykuł
126  100. Maciej Juchniewicz - 27.02.2018 r.
Opracowanie i upublicznienie na portalu miejskim kompleksowej informacji z dostępnymi prezentacjami...
2018-03-09 1145 Czytano:36 razy » Przeczytaj artykuł
127  99. Maciej Juchniewicz - 27.02.2018 r.
Zapytał, czy któraś z OSP w naszej gminie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, b...
2018-03-09 1144 Czytano:18 razy » Przeczytaj artykuł
128  98. Wioletta Dorota Żukowska - 27.02.2018 r.
Ponowiła wniosek na temat świetlic wiejskich. Zgłaszała go w grudniu i nie dostała odpowiedzi....
2018-03-09 1143 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
129  97. Wioletta Dorota Żukowska - 27.02.2018 r.
Zapytała, kiedy zostanie wdrożony nowy, tańszy i skuteczniejszy sposób naprawy dróg wiejskich ...
2018-03-09 1143 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
130  96. Maria Wanda Dzienisiewicz - 27.02.2018 r.
Poinformowała, że trwają prace Komisji Statutowej dotyczące nazewnictwa ulic, skwerów, alejek i...
2018-03-09 1142 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
131  95. Maria Wanda Dzienisiewicz - 27.02.2018 r.
Zapytała, ile odbyło się spotkań i jakie zostały podjęte konkretne ustalenia zespołu ds. 100-...
2018-03-09 1140 Czytano:18 razy » Przeczytaj artykuł
132  94. Maria Wanda Dzienisiewicz - 27.02.2018 r.
Zgłosiła wniosek, aby zająć się systemowym wsparciem osób i grup z wybitnymi osiągnięciami b...
2018-03-09 1139 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
133  93. Wojciech Rejterada - 27.02.2018 r.
Zwrócił się z prośbą do dyrektorów szkół, pani kierownik oraz Burmistrza. Zbliża się tworz...
2018-03-09 1138 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
134  92. Wojciech Rejterada - 27.02.2018 r.
Odnośnie informacji Pana Burmistrza dotyczącej diagnozy potrzeb sektora pozarządowego zgłosił, ...
2018-03-09 1138 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
135  91. Maciej Juchniewicz - 27.02.2018 r.
Wniósł o przekazanie Panu Burmistrzowi, Panu Zastępcy Burmistrza, Pani Sekretarz oraz wszystkim R...
2018-03-01 1144 Czytano:130 razy » Przeczytaj artykuł
136  90. Wojciech Leonarczyk - 22.02.2018 r.
Zgłosił wniosek, by zwrócić się do zarządcy drogi, aby wiosną na parkingu przy ul. Kościuszk...
2018-02-26 1147 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
137  89. Wojciech Leonarczyk - 22.02.2018 r.
Wnioskował, aby na nowym przejściu dla pieszych przy Placu Wolności zamontować żółte świecą...
2018-02-26 1146 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
138  88. Robert Smyk - 22.02.2018 r.
Prosił, aby w miarę możliwości służby sprzątające rozpoczęły porządkowanie miasta po zimi...
2018-02-26 1145 Czytano:138 razy » Przeczytaj artykuł
139  87. Jarosław Bagieński - 22.02.2018 r.
Zgłosił wniosek, aby przy okazji zagospodarowania skarpy przy starych delikatesach naprzeciwko apt...
2018-02-26 1144 Czytano:128 razy » Przeczytaj artykuł
140  86. Jarosław Bagieński - 22.02.2018 r.
Przekazał Burmistrzowi zdjęcie z opisem ławeczki ks. Twardowskiego zlokalizowanej w Warszawie do ...
2018-02-26 1143 Czytano:109 razy » Przeczytaj artykuł
141  85. Grzegorz Wróblewski - 21.02.2018 r.
Zgłosił wniosek o punktową, doraźną naprawę drogi Dąbrowskie – Dąbrowskie Os. oraz Dąbrow...
2018-02-26 1142 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
142  84. Wioletta Dorota Żukowska - 21.02.2018 r.
Zgłosiła wniosek o załatanie dziur na drogach gminnych na odcinku od nieruchomości Kukowo 33 do ...
2018-02-26 1141 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
143  83. Henryk Markowski - 21.02.2018 r.
Zgłosił wniosek o uprzątnięcie terenów za ogrodzeniem cmentarza komunalnego I od strony jeziora...
2018-02-26 1140 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
144  82. Komisja Statutowa - 20.02.2018 r.
Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie zgłosiła wniosek, aby podjąć prace nad zmianą St...
2018-02-26 1137 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
145  81. Maciej Juchniewicz - 20.02.2018 r.
Zgłosił wniosek do Klubu Radnych Mała Ojczyzna, aby przedyskutowali z Przewodniczącym Rady jego ...
2018-02-26 1136 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
146  80. Wojciech Leonarczyk - 20.02.2018 r.
Zgłosił wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej, aby na początku sesji Rady informował zebra...
2018-02-26 1135 Czytano:43 razy » Przeczytaj artykuł
147  79. Komisja Statutowa - 20.02.2018 r.
Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie zgłosiła wniosek, aby wystąpić do Generalnego Ins...
2018-02-26 1133 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
148  78. Jarosław Bagieński - 14.02.2018 r.
W imieniu przedsiębiorców, prowadzących działalność na Placu Wolności, zgłosił wniosek, aby...
2018-02-14 1004 Czytano:115 razy » Przeczytaj artykuł
149  77. Anna Kaczor - 14.02.2018 r.
Sprawdzić, czy piec w kotłowni Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku na ul. Sk...
2018-02-14 1004 Czytano:100 razy » Przeczytaj artykuł
150  76. Anna Kaczor - 14.02.2018 r.
W imieniu mieszkanki Olecka, prosi o budowę chodnika na ul. Rzeźnickiej po lewej stronie drogi nap...
2018-02-14 1003 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
151  75. Wioletta Dorota Żukowska - 14.02.2018 r.
Wnioskuje, aby dokonać naprawy dróg (nową metodą) w Judzikach i Kukowie - trasa autobusu szkolne...
2018-02-14 1002 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
152  74. Wojciech Leonarczyk - 6.02.2018 r.
Na podstawie § 27 Statutu Gminy Olecko wniósł o wypracowanie przez Radę Miejską stanowiska bąd...
2018-02-07 1221 Czytano:207 razy » Przeczytaj artykuł
153  73. Wioletta Dorota Żukowska - 26.01.2018 r.
Zapytała, czy w tym roku zacznie się przebudowa drogi krajowej nr 65 w gminie Olecko....
2018-02-07 1220 Czytano:169 razy » Przeczytaj artykuł
154  72. Wioletta Dorota Żukowska - 26.01.2018 r.
Pytanie dotyczy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olecku, czy wnioski złożone do bud...
2018-02-07 1219 Czytano:170 razy » Przeczytaj artykuł
155  71. Anna Kaczor - 26.01.2018 r.
Kilka razy już walczyła z wycinkami drzew. Jeżeli jest zaplanowana wycinka drzew i potem te drzew...
2018-02-07 1218 Czytano:162 razy » Przeczytaj artykuł
156  70. Anna Kaczor - 26.01.2018 r.
Zgłosiła, że pasy na przejściach dla pieszych, które były malowane w tamtym roku „spływają...
2018-02-07 1217 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
157  69. Wojciech Leonarczyk - 26.01.2018 r.
Przed paru laty mieszkańcy, w tym przedsiębiorcy – około 30 osób podpisali się pod petycją, ...
2018-02-07 1216 Czytano:83 razy » Przeczytaj artykuł
158  68. Wojciech Leonarczyk - 26.01.2018 r.
Wniósł, aby większe wydarzenia honorować np. stemplem okolicznościowym....
2018-02-07 1216 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
159  67. Wojciech Leonarczyk - 26.01.2018 r.
W związku z obchodami 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zgłosił wniosek, aby ...
2018-02-07 1215 Czytano:71 razy » Przeczytaj artykuł
160  66. Wojciech Leonarczyk - 26.01.2018 r.
Poinformował, że głosował przeciw nagrywaniu sesji. Transmitując obrady trzeba mieć świadomo...
2018-02-07 1214 Czytano:84 razy » Przeczytaj artykuł
161  65. Wojciech Leonarczyk - 26.01.2018 r.
W informacji o rewitalizacji Wiewiórczej Ścieżki była informacja, że jakieś kamienne schody ma...
2018-02-07 1213 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
162  64. Wojciech Leonarczyk - 26.01.2018 r.
Zapytał, co przedsięwzięto, czy otrzymano jakieś informacje zwrotne w sprawie
Programu Mieszka...
2018-02-07 1213 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
163  63. Wojciech Leonarczyk - 26.01.2018 r.
Art. 11 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że działalność organów gminy jest jawna...
2018-02-07 1212 Czytano:103 razy » Przeczytaj artykuł
164  62. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
W świetle wniosku Radnej Marii Wandy Dzienisiewicz w sprawie doprecyzowania zapisów w Statucie Gmi...
2018-02-07 1211 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
165  61. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
Zamontowanie w mieście i gminie czujników badających jakość powietrza i stałe upublicznienia t...
2018-02-07 1211 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
166  60. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
Zwiększenie środków na odśnieżanie miasta i gminy oraz wzmocnienie nadzoru Gminy nad wypełnian...
2018-02-07 1210 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
167  59. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
Remont wjazdu na Dworzec - może w partnerstwie publiczno-prywatnym z firmą, której ciężarówki ...
2018-02-07 1210 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
168  58. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
Zamontowanie kamer monitoringu na Dworcu jako element poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców or...
2018-02-07 1209 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
169  57. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
Wnioskował do Radnych o stosowanie głosowań jawnych-imiennych przy przyjmowanych uchwałach, z wy...
2018-02-07 1209 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
170  56. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
Przygotowanie na lutową sesję prezentacji o przebiegu drogi ekspresowej Via-Baltica przez nasz reg...
2018-02-07 1208 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
171  55. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
Opracowanie wespół z Gołdapią i Kowalami Oleckimi oraz pozostałymi samorządami z Subregionu EG...
2018-02-07 1208 Czytano:71 razy » Przeczytaj artykuł
172  54. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
Wnioskował o prezentację planów dotyczących przebiegu trasy kolejowej Rail Baltica oraz podjęci...
2018-02-07 1207 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
173  53. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
Przygotowanie kompleksowej informacji na temat skutków i wynikających z nich obowiązków samorzą...
2018-02-07 1207 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
174  52. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
W związku z raportem NIK o kształceniu dzieci niepełnosprawnych wnioskuje o sprawdzenie warunków...
2018-02-07 1207 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
175  51. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
Wyżywienie w szkołach a raport NIK - przesłanie raportu do szkół, przeprowadzenie kontroli jako...
2018-02-07 1206 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
176  50. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
Przygotowanie i upublicznienie kompleksowej informacji o planowanej przez PEC inwestycji w mieście ...
2018-02-07 1205 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
177  49. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
Zwrócenie uwagi właścicielom nieruchomości graniczących z Wiewiórczą Ścieżką na obowiązek...
2018-02-07 1205 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
178  48. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
Przebudowa skrzyżowania do Giżycka na obwodnicy - jaki jest ostateczny zakres prac i terminy reali...
2018-02-07 1204 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
179  47. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
Remont drogi krajowej 65 Ełk-Olecko i Olecko-Kowale Oleckie - jaki jest zakres prac i terminy wykon...
2018-02-07 1204 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
180  46. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
Na jakim etapie są wnioski na remont budynku AGT i amfiteatru....
2018-02-07 1203 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
181  45. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
LOK, smażalnia i grunt gminny do Chaty Mazurskiej - jakie są aktualne i przyszłe plany samorządu...
2018-02-07 1202 Czytano:59 razy » Przeczytaj artykuł
182  44. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
Kogo w naszej gminie będzie dotyczył i w jakiej wysokości tzw. „podatek od deszczu”.
...
2018-02-07 1202 Czytano:48 razy » Przeczytaj artykuł
183  43. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
Jakie kąpieliska na terenie miasta i gminy zostały zgłoszone do Pana Burmistrza w terminie do 31 ...
2018-02-07 1202 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
184  42. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
Czy Urząd prowadzi lub planuje działania związane z nowymi instrumentami zawartymi w nowelizacji ...
2018-02-07 1201 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
185  41. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
Szpital w Olecku prowadzony przez Powiat Olecki otrzymał dofinansowanie unijne w ramach RPO Warmia ...
2018-02-07 1201 Czytano:59 razy » Przeczytaj artykuł
186  40. Maciej Juchniewicz - 26.01.2018 r.
MOPS - czy zwiększono środki na płace pracowników MOPS, jeżeli tak to w jakiej wysokości i kie...
2018-02-07 1200 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
187  39. Maria Wanda Dzienisiewicz - 26.01.2018 r.
W świetle uchwalonej w dniu 1 stycznia 2018 r. ustawy Prawo wodne, Rada Miejska będzie w najbliżs...
2018-02-07 1159 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
188  38. Maria Wanda Dzienisiewicz - 26.01.2018 r.
Zgłosiła wniosek, aby Komisja Statutowa zajęła się doprecyzowaniem zapisów w Statucie Gminy Ol...
2018-02-07 1158 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
189  37. Maria Wanda Dzienisiewicz - 26.01.2018 r.
W imieniu Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki zwróciła się do Sołtysów Sołectw z prośb...
2018-02-07 1158 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
190  36. Maria Wanda Dzienisiewicz - 26.01.2018 r.
Prosiła o więcej informacji na temat lodowiska planowanego w Olecku, czy miałoby ono powstać na ...
2018-02-07 1157 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
191  35. Jarosław Bagieński - 26.01.2018 r.
Poinformował, że jeżdżąc po Polsce na wjeździe do miast często widzi tabliczki z informacją,...
2018-02-07 1156 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
192  34. Jarosław Bagieński - 26.01.2018 r.
Wrócił do informacji, którą przedstawił Pan Burmistrz o osobach, które zalegają z opłatami z...
2018-02-07 1156 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
193  33. Karol Sobczak - 26.01.2018 r.
Podniósł kwestię podejmowanej na ostatniej sesji Rady Miejskiej uchwały w sprawie wyrażenia zgo...
2018-02-07 1155 Czytano:80 razy » Przeczytaj artykuł
194  32. Karol Sobczak - 26.01.2018 r.
3 stycznia na jednym z portali społecznościowych pojawił się problem. Mieszkańcy dopatrzyli si...
2018-02-07 1154 Czytano:86 razy » Przeczytaj artykuł
195  31. Karol Sobczak - 26.01.2018 r.
Poinformował, że w ostatnim czasie podjął się analizy budżetu gminy Olecko. W pozycji pozosta...
2018-02-07 1153 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
196  30. Maria Wanda Dzienisiewicz - 25.01.2018 r.
Prosiła o wyjaśnienie, jak będzie wyglądała na sesji kwestia czytania przez przewodniczących o...
2018-01-30 0920 Czytano:103 razy » Przeczytaj artykuł
197  29. Anna Kaczor - 23.01.2018 r.
Poinformowała, iż słyszała w radio o epidemii odry w jednym z zakładów pracy w okolicach Giży...
2018-01-30 0919 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
198  28. Jarosław Bagieński - 23.01.2018 r.
Zgłosił wniosek o wystąpienie z zapytaniem do Powiatu Oleckiego, jak działa olecki szpital i czy...
2018-01-30 0918 Czytano:89 razy » Przeczytaj artykuł
199  27. Jarosław Bagieński - 23.01.2018 r.
Na prośbę kierowców zgłosił wniosek, aby lepiej doświetlić przejścia dla pieszych w mieście...
2018-01-30 0918 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
200  26. Robert Smyk - 23.01.2018 r.
Zgłosił wniosek o wycięcie pasa trzciny przy drewnianym moście....
2018-01-30 0917 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
201  25. Wojciech Leonarczyk - 23.01.2018 r.
Zgłosił prośbę o uzupełnienie piaskiem pojemnika przy przejściu dla pieszych obok Szkoły Pods...
2018-01-30 0916 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
202  24. Wojciech Leonarczyk - 23.01.2018 r.
Prosił o posypanie piaskiem ulic Kasprowicza i Norwida w miejscach najbardziej stromych, gdyż jest...
2018-01-30 0915 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
203  23. Wojciech Leonarczyk - 23.01.2018 r.
Jakiś czas temu wnioskował o uprzątnięcie śmieci na nabrzeżu rzeki Lega przy moście na ul. No...
2018-01-30 0915 Czytano:71 razy » Przeczytaj artykuł
204  22. Wojciech Leonarczyk - 23.01.2018 r.
Stwierdził, iż kierowcy w sposób skandaliczny parkują samochody na parkingach wokół Placu Woln...
2018-01-30 0914 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
205  21. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 23.01.2018 r.
W dzienniku elektronicznym, który używają szkoły zrobić zakładkę, w której nauczyciele będ...
2018-01-30 0913 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
206  20. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 23.01.2018 r.
Poinformować rodziców o procedurach, które muszą spełnić, jeżeli chcą, aby ich dziecko uczy...
2018-01-30 0912 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
207  19. Kazimierz Edward Toczyłowski - 23.01.2018 r.
Powiedział, że w sierpniu 2016 r. podjęto uchwałę z przeznaczeniem 50.000 zł na wyposażenie p...
2018-01-30 0911 Czytano:71 razy » Przeczytaj artykuł
208  18. Kazimierz Edward Toczyłowski - 23.01.2018 r.
Zapytał, czy jeżeli kwoty dotacji celowej, o których mowa w § 1 ust.1 projektu uchwały w sprawi...
2018-01-30 0911 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
209  17. Wojciech Rejterada - 23.01.2018 r.
Prosi, aby przedszkola udzieliły informacji na temat tego ile dopłacają rodzice oraz czy jeżeli ...
2018-01-30 0910 Czytano:75 razy » Przeczytaj artykuł
210  16. Maciej Juchniewicz - 23.01.2018 r.
Złożył wniosek o zwiększenie dotacji celowej w § 1 ust.1 projektu uchwały w sprawie wysokości...
2018-01-30 0909 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
211  15. Maciej Juchniewicz - 23.01.2018 r.
Wnioskuje, aby Gmina Olecko zastanowiła się w jaki sposób można by przejąć budynek Komendy Pow...
2018-01-30 0909 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
212  14. Maciej Juchniewicz - 23.01.2018 r.
W związku z podejmowaną uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obsz...
2018-01-30 0908 Czytano:82 razy » Przeczytaj artykuł
213  13. Maciej Juchniewicz - 19.01.2018 r.
Powiedział, że w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w dziale kultura je...
2018-01-30 0907 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
214  12. Maciej Juchniewicz - 19.01.2018 r.
Zaproponował, aby zrobić otwarty nabór w ramach inicjatywy lokalnej, bezterminowo, aż do wyczerp...
2018-01-30 0907 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
215  11. Karol Sobczak - 22.12.2017 r.
W jego ocenie gmina pozyskuje za mało środków unijnych w obecnym okresie budżetowania. Zgłosił...
2018-01-30 0903 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
216  10. Maria Wanda Dzienisiewicz - 22.12.2017 r.
Odnośnie oleckiego szpitala wnosi, aby Burmistrz przyjął – jako reprezentant Gminy Olecko – r...
2018-01-12 1515 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
217  9. Maria Wanda Dzienisiewicz - 22.12.2017 r.
Od kilku lat były zgłaszane wnioski o wykonanie projektu zagospodarowania całego rynku miejskiego...
2018-01-12 1514 Czytano:252 razy » Przeczytaj artykuł
218  8. Maria Wanda Dzienisiewicz - 22.12.2017 r.
Oznajmiła, iż w budżecie na 2018 r. zaplanowano 5.000,00 zł na przeprowadzenie diagnozy potrzeb ...
2018-01-12 1514 Czytano:223 razy » Przeczytaj artykuł
219  7. Maria Wanda Dzienisiewicz - 22.12.2017 r.
Ostatnio zgłaszała wniosek, aby komisje Rady Miejskiej na swoich posiedzeniach omówiły wprowadze...
2018-01-12 1513 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
220  6. Wojciech Leonarczyk - 22.12.2017 r.
Stwierdził, iż w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczyna się jubileusz 100-lecia odzyskania niepodleg...
2018-01-12 1512 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
221  5. Wojciech Rejterada - 22.12.2017 r.
Wczoraj miał przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w jasełkach w Szkole Podstawowej w Kijewie. Dr...
2018-01-12 1512 Czytano:100 razy » Przeczytaj artykuł
222  4. Wojciech Rejterada - 22.12.2017 r.
Na prośbę ratowników wodnych z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku zgłosił wniosek ...
2018-01-12 1511 Czytano:124 razy » Przeczytaj artykuł
223  3. Maciej Juchniewicz - 22.12.2017 r.
Poddał pod rozwagę rozpoczęcie prac nad standardem realizacji usług opiekuńczych. Inspiracją m...
2018-01-12 1511 Czytano:91 razy » Przeczytaj artykuł
224  2. Maciej Juchniewicz - 22.12.2017 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest poparty Diagnozą lo...
2018-01-12 1510 Czytano:117 razy » Przeczytaj artykuł
225  1. Maciej Juchniewicz - 2.01.2018 r.
Zgłosił wniosek w sprawie ustalenia terminów sesji Rady Miejskiej w Olecku w 2018 roku.
Treść...
2018-01-04 0830 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2012 - Wnioski i interpelacje radnych
2012 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2012 - Wnioski radnych do budżetu Gminy Olecko na 2013 r.
2013 - Wnioski i interpelacje radnych
2013 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2014 - Wnioski i interpelacje radnych
2014 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2015 - Wnioski i interpelacje radnych
2015 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2016 - Wnioski i interpelacje radnych
2016 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2017 - Wnioski i interpelacje radnych
2017 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2018 - Wnioski i interpelacje radnych
2018 - Oświadczenia i stanowiska radnych
Ostat. 10 wiadomości:

» 225. Komisja Polityki Prorodzinnej (…), Komisja Oświaty (…) - 25.05.2018 r.
» 224. Komisja Polityki Prorodzinnej (…), Komisja Oświaty (…) - 25.05.2018 r.
» 223. Komisja Polityki Prorodzinnej (…), Komisja Oświaty (…) - 25.05.2018 r.
» 222. Komisja Polityki Prorodzinnej (…), Komisja Oświaty (…) - 25.05.2018 r.
» 221. Komisja Polityki Prorodzinnej (…), Komisja Oświaty (…) - 25.05.2018 r.
» 220. Komisja Polityki Prorodzinnej (…), Komisja Oświaty (…) - 25.05.2018 r.
» 219. Komisja Polityki Prorodzinnej (…), Komisja Oświaty (…) - 25.05.2018 r.
» 218. Wioletta Dorota Żukowska - 25.05.2018 r.
» 217. Wioletta Dorota Żukowska - 25.05.2018 r.
» 216. Wioletta Dorota Żukowska - 25.05.2018 r.
System BIP Inet