A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał » VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018 » Projekty uchwał na XL Sesję RM
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyjaśnienie do SIWZ (556776-N-2019)Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku.
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - 24 czerwca 2019 r.
» Protokół Nr ORN.0012.8.1.2019 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 17 maja 2019 r.
» Sobczak Karol
» Przetarg nieograniczony - Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Możne Gmina Olecko
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XL Sesję RM': 13
1  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-12-12 1400 Czytano:614 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-12-12 1359 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku na rok 2018
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-12-12 1358 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2018
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-12-12 1356 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko na 2018 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-12-12 1355 Czytano:560 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na przejęcie przez Gminę Olecko realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-12-12 1354 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-12-12 1353 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-12-12 1352 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku z Towarzystwem Budownictwa Społecznego...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-12-12 1352 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Burmistrza
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-12-12 1351 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-12-12 1348 Czytano:473 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018- 2028
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-12-12 1347 Czytano:260 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-12-12 1346 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekty uchwał na XXII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXIV Sesję RM
Projekty uchwał na XXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXVI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XXX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XL Sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM
Projekty uchwał na XLVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIX Sesję RM
Projekty uchwał na L Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku na rok 2018
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2018
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko na 2018 rok
» Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na przejęcie przez Gminę Olecko realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej...
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem...
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku z Towarzystwem Budownictwa Społecznego...
» Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Burmistrza
System BIP Inet