A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Postępowanie środowiskowe » Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Kukowo
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 24 stycznia 2020 r.
» Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonej w Olecku na zapleczu ul. Rzeźnickiej
» Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
» decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.6.7.2019 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 16 grudnia 2019 roku.
Ilość wiadomości z działu 'Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Kukowo': 19
1  Decyzja
Decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań w załączniku. ...
2019-12-09 1346 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
2  zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym
zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w załączniku....
2019-10-23 1414 Czytano:126 razy » Przeczytaj artykuł
3  obwieszczenie
obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków w załączniku....
2019-08-05 1227 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
4  uzupełnienie raportu ooś
uzupełnienie raportu ooś w załączniku....
2019-05-31 1007 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
5  ponowne wezwanie do uzupełnienia raportu ooś
ponowne wezwanie do uzupełnienia raportu ooś w załączniku....
2019-02-08 1154 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
6  pismo do RDOŚ w Olsztynie o zajęcie nowego stanowiska
pismo do RDOŚ w Olsztynie o zajęcie nowego stanowiska i odpowiedź w załączniku....
2019-01-16 0849 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
7  uzupełnienie raportu ooś
uzupełnienie raportu ooś w załączniku....
2019-01-16 0847 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
8  wezwanie do uzupełnienia raportu ooś
wezwanie do uzupełnienia raportu ooś w załączniku....
2018-11-16 1134 Czytano:581 razy » Przeczytaj artykuł
9  opinie i uzgodnienia
w załączniku opinie i uzgodnienia dla inwestycji....
2018-10-29 1000 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
10  podanie do publicznej wiadomości
podanie do publicznej wiadomości w załączniku....
2018-10-03 1248 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
11  wniosek do instytucji opiniujących i uzgadniających
wniosek do instytucji opiniujących i uzgadniających w załączniku....
2018-10-03 1246 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
12  podjęcie zawieszonego postępowania
postanowienie- podjęcie zawieszonego postępowania w załączniku....
2018-10-02 1030 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
13  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
raport ooś w załączniku....
2018-10-02 0849 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
14  postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu ooś
w załączniku postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu ooś....
2018-04-17 0949 Czytano:581 razy » Przeczytaj artykuł
15  postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
postanowienie Burmistrza Olecka o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ...
2018-03-23 1140 Czytano:816 razy » Przeczytaj artykuł
16  opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
opinie w załączniku....
2018-01-24 1249 Czytano:583 razy » Przeczytaj artykuł
17  zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrekt...
2018-01-10 1109 Czytano:603 razy » Przeczytaj artykuł
18  karta informacyjna przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcia polega na budowie obiektu inwentarskiego (kurnika) na działce o nr geod...
2017-12-07 0945 Czytano:734 razy » Przeczytaj artykuł
19  wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wniosek w załączniku...
2017-12-07 0940 Czytano:711 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Elektrownia słoneczna
Ferma Hodowlana Norek w Kukowie
Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej w Imionkach
Rozbudowa Fermy Trzody Chlewnej w Kukowie
Budowa budynku inwentarskiego- tuczarni w Olszewie
Gorzelnia w Lenartach
Produkcja mieszanki z kruszywa łamanego z domieszką materiałów z recyklingu
Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Rosochackie
Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Kukowo
Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Łęgowo IX
Budowa budynku inwenatrskiego o obsadzie 44DJP w m. Borawskie.
Wydobywanie kopaliny ze złoża Sedranki III
Budowa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 1000 kW
Budowa urządzeń do przesyłania gorącej wody
Budowa Elektrowni Słonecznej w miejscowości Lesk
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Łęgowo VIII
Przebudowa drogi powiatowej nr 1812 N w Gordejkach
Budowa zakładu przetwarzania odpadów poprodukcyjnych z laminatów
Budowa instalacji fotowoltaicznej Rosochackie o mocy do 1 MW, gm. Olecko
Wydobywanie i wstępna obróbka kruszywa ze złoża piasku ze żwirem w Olecku
Elektrownia Słoneczna o mocy do 3 MW
Budowa hali produkcyjnej
Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w Świdrach
Budowa elektrowni słonecznej w Kukowie
Budowa elektrowni słonecznej w Borawskich
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Lenartach
Modernizacja sieci cieplnych w Olecku
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Babkach Oleckich
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Kukowie
Rozbudowa drogi krajowej nr nr na odcinku Olecko-Gąski
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Lenartach
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Olecku
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Lesk
Ostat. 10 wiadomości:

» Decyzja
» zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym
» obwieszczenie
» uzupełnienie raportu ooś
» ponowne wezwanie do uzupełnienia raportu ooś
» pismo do RDOŚ w Olsztynie o zajęcie nowego stanowiska
» uzupełnienie raportu ooś
» wezwanie do uzupełnienia raportu ooś
» opinie i uzgodnienia
» podanie do publicznej wiadomości
System BIP Inet