A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Postępowanie środowiskowe » Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Rosochackie
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» 33 – Mariusz Miłun – 13.11.2019 r.
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
» Sprawa wniesiona do Rady Miejskiej nr ORN.0004.55.2019
» Budowa elektroenergetycznej doziemnej linii kablowej SN 15kV, doziemnej linii kablowej nN 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, w obrębie ewid. Możne i Olecko 2, gm. Olecko.
» NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Olecku
Ilość wiadomości z działu 'Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Rosochackie': 17
1  odwołanie od decyzji
odwołanie od decyzji w załączniku....
2019-04-16 1124 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
2  obwieszczenie o wydanej decyzji
obwieszczenie o wydanej decyzji w załączniku....
2019-03-19 1410 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
3  decyzja
decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań w załączniku....
2019-03-19 1409 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
4  zawiadomienie- PPIS
zawiadomienie inspektora sanitarnego w Olecku o nowym terminie rozpatrzenia wniosku- w załączniku....
2019-01-17 1110 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
5  uzupełnienie raportu ooś
uzupełnienie raportu ooś w załączniku....
2019-01-17 1044 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
6  wezwanie do uzupełnienia raportu ooś
wezwanie do uzupełnienia raportu ooś w załączniku....
2018-11-16 1129 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
7  opinie i uzgodnienia
w załączniku opinie i uzgodnienia dla inwestycji....
2018-10-29 0951 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
8  podanie do publicznej wiadomości
podanie do publicznej wiadomości w załączniku....
2018-10-03 1251 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
9  wniosek do instytucji opiniujących i uzgadniających
wniosek do instytucji opiniujących i uzgadniających w załączniku....
2018-10-03 1250 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
10  podjęcie zawieszonego postępowania
postanowienie- podjęcie zawieszonego postępowania w załączniku....
2018-10-02 1106 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
11  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
raport ooś w załączniku....
2018-10-02 1102 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
12  postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu ooś
w załączniku postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu ooś....
2018-04-17 0948 Czytano:462 razy » Przeczytaj artykuł
13  postanowienie o konieczności przerprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
postanowienie Burmistrza Olecka o konieczności przerprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko...
2018-03-23 1138 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
14  opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
opinie w załączniku....
2018-01-24 1301 Czytano:569 razy » Przeczytaj artykuł
15  zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrekt...
2018-01-10 1106 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
16  karta informacyjna przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcia polega na budowie obiektu inwentarskiego- kurnika na działce o nr geod....
2017-12-07 0937 Czytano:608 razy » Przeczytaj artykuł
17  wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wniosek w załączniku...
2017-12-07 0931 Czytano:560 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Elektrownia słoneczna
Ferma Hodowlana Norek w Kukowie
Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej w Imionkach
Rozbudowa Fermy Trzody Chlewnej w Kukowie
Budowa budynku inwentarskiego- tuczarni w Olszewie
Gorzelnia w Lenartach
Produkcja mieszanki z kruszywa łamanego z domieszką materiałów z recyklingu
Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Rosochackie
Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Kukowo
Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Łęgowo IX
Budowa budynku inwenatrskiego o obsadzie 44DJP w m. Borawskie.
Wydobywanie kopaliny ze złoża Sedranki III
Budowa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 1000 kW
Budowa urządzeń do przesyłania gorącej wody
Budowa Elektrowni Słonecznej w miejscowości Lesk
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Łęgowo VIII
Przebudowa drogi powiatowej nr 1812 N w Gordejkach
Budowa zakładu przetwarzania odpadów poprodukcyjnych z laminatów
Budowa instalacji fotowoltaicznej Rosochackie o mocy do 1 MW, gm. Olecko
Wydobywanie i wstępna obróbka kruszywa ze złoża piasku ze żwirem w Olecku
Elektrownia Słoneczna o mocy do 3 MW
Budowa hali produkcyjnej
Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w Świdrach
Budowa elektrowni słonecznej w Kukowie
Budowa elektrowni słonecznej w Borawskich
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Lenartach
Modernizacja sieci cieplnych w Olecku
Ostat. 10 wiadomości:

» odwołanie od decyzji
» obwieszczenie o wydanej decyzji
» decyzja
» zawiadomienie- PPIS
» uzupełnienie raportu ooś
» wezwanie do uzupełnienia raportu ooś
» opinie i uzgodnienia
» podanie do publicznej wiadomości
» wniosek do instytucji opiniujących i uzgadniających
» podjęcie zawieszonego postępowania
System BIP Inet