A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał » VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018 » Projekty uchwał na XXXIX Sesję RM
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I ” w Olecku dla obszaru przy ul. Stromej i Placu Wolności
» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV
» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kukowo – tereny obsługi produkcji rolnej 2”
» UCHWAŁA NR ORN.0007.89.2018 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018-2028
» Uchwała Nr ORN.0007.81.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018 -2028
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XXXIX Sesję RM': 19
1  Stanowisko w sprawie uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
Treść stanowiska w załączniku...
2017-11-14 1401 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie ustanowienia hejnału gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1400 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 r. gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1359 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1358 Czytano:300 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1357 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Jaśki I”
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1356 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1356 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1355 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1354 Czytano:241 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1353 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1352 Czytano:177 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1351 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Olecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1350 Czytano:189 razy » Przeczytaj artykuł
14  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Babkach Oleckich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Babkach Oleckich
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1349 Czytano:245 razy » Przeczytaj artykuł
15  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Judzikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Judzikach
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1347 Czytano:146 razy » Przeczytaj artykuł
16  Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1346 Czytano:170 razy » Przeczytaj artykuł
17  Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Kijewie
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1345 Czytano:157 razy » Przeczytaj artykuł
18  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017 - 2024
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1344 Czytano:161 razy » Przeczytaj artykuł
19  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1343 Czytano:194 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekty uchwał na XXII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXIV Sesję RM
Projekty uchwał na XXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXVI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XXX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XL Sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM
Projekty uchwał na XLVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIX Sesję RM
Projekty uchwał na L Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Stanowisko w sprawie uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
» Projekt uchwały w sprawie ustanowienia hejnału gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 r. gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność...
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej
» Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Jaśki I”
» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...
» Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1...
System BIP Inet