A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał » VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018 » Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.45.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 24.04.2018 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Olecko na 2019 rok.
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.44.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 24.04.2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Olecko
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.43.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 24.04.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek...
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.42.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 24.04.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu udzielonych poręczeń i gwarancji w 2017 roku
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.41.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 24.04.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu...
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM': 11
1  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka
Treść w załączniku...
2017-10-17 1513 Czytano:204 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
Treść w załączniku...
2017-10-17 1504 Czytano:113 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść w załączniku...
2017-10-17 1503 Czytano:119 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Treść w załączniku...
2017-10-17 1501 Czytano:108 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza i ochrony wód...
Treść w załączniku...
2017-10-17 1425 Czytano:117 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Olecko 1 w rejonie Osiedla Siejnik
Treść w załączniku...
2017-10-17 1423 Czytano:118 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV
Treść w załączniku...
2017-10-17 1419 Czytano:120 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kukowo - tereny obsługi produkcji rolnej”
Treść w załączniku...
2017-10-17 1417 Czytano:116 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
Treść w załączniku...
2017-10-17 1416 Czytano:115 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na przejęcie przez Gminę Olecko realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej ...
Treść w załączniku...
2017-10-17 1414 Czytano:97 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Olecko
Treść w załączniku...
2017-10-17 1412 Czytano:66 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekty uchwał na XXII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXIV Sesję RM
Projekty uchwał na XXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXVI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XXX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XL Sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka
» Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
» Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
» Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
» Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza i ochrony wód...
» Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Olecko 1 w rejonie Osiedla Siejnik
» Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV
» Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kukowo - tereny obsługi produkcji rolnej”
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na przejęcie przez Gminę Olecko realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej ...
System BIP Inet