A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Budżet i finanse (podatki) » Sprawozdania z wykonania budżetu gminy » 2017 rok
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyjaśnienie do SIWZ (556776-N-2019)Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku.
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - 24 czerwca 2019 r.
» Protokół Nr ORN.0012.8.1.2019 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 17 maja 2019 r.
» Sobczak Karol
» Przetarg nieograniczony - Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Możne Gmina Olecko
Ilość wiadomości z działu '2017 rok': 9
1  Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2017 r.
Treść w załączniku...
2019-03-27 1305 Czytano:126 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA Nr RIO.VIII- 0120-245/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza...
Treść uchwały w załączniku...
2018-04-25 1438 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
3  Rb-Z SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
Treść sprawozdania w załączniku...
2018-04-24 1411 Czytano:220 razy » Przeczytaj artykuł
4  Rb-N SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
Treść sprawozdania w załączniku...
2018-04-24 1409 Czytano:240 razy » Przeczytaj artykuł
5  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Treść sprawozdania w załączniku...
2018-04-24 1141 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
6  ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2017 rok
Treść zarządzenia w załączniku...
2018-03-29 1506 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
7  Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S z wykonania budżetu gminy - 2017 r.
Treść sprawozdań w załączniku...
2018-03-05 1221 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-474/ 17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej...
Treść uchwały w załączniku...
2017-10-02 1149 Czytano:570 razy » Przeczytaj artykuł
9   ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.105.2017 BURMISTRZA OLECKA z dnia 18.08.2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olecko za I półrocze 2017 roku...
Treść zarządzenia w załączniku...
2017-10-02 1146 Czytano:580 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2010 rok
2011 rok
2012 rok
2013 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2017 r.
» UCHWAŁA Nr RIO.VIII- 0120-245/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza...
» Rb-Z SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
» Rb-N SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
» Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2017 rok
» Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S z wykonania budżetu gminy - 2017 r.
» UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-474/ 17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej...
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.105.2017 BURMISTRZA OLECKA z dnia 18.08.2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olecko za I półrocze 2017 roku...
System BIP Inet