A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Postępowanie środowiskowe » Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej w Imionkach
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
» decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.6.7.2019 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 16 grudnia 2019 roku.
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.15.2019 XIX Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 20 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 28 stycznia 2019 r.
Ilość wiadomości z działu 'Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej w Imionkach': 24
1  decyzja
ponowna odmowna decyzja dla przedsięwzięcia w załączniku....
2019-10-31 1019 Czytano:125 razy » Przeczytaj artykuł
2  decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie
w załączniku obwieszczenie i decyzja SKO w Olsztynie ...
2018-11-15 1233 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
3  obwieszczenie o wydanej decyzji
obwieszczenie w załączniku...
2017-12-19 1502 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
4  decyzja
decyzja w załączniku...
2017-12-19 1458 Czytano:700 razy » Przeczytaj artykuł
5  zawiadomienie - art. 10 kpa
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją w załączniku....
2017-11-10 1058 Czytano:1044 razy » Przeczytaj artykuł
6  pismo PPIS
Pismo sanepidu o podtrzymaniu swojego stanowiska w załączniku....
2017-11-10 1054 Czytano:821 razy » Przeczytaj artykuł
7  postanowienie RDOŚ
w załączniku postanowienie RDOŚ Olsztyn. ...
2017-11-03 1145 Czytano:972 razy » Przeczytaj artykuł
8  opinia dotycząca oceny wpływu na środowisko i zdrowie ludzi dla raportu ooś
Na zlecenie Gminy Olecko firma Cenia- Ekspertyzy Anicenta Bubak opracowała opinię dotyczącą ocen...
2017-09-11 1235 Czytano:786 razy » Przeczytaj artykuł
9  ocena zasięgu zapachowego oddziaływania inwestycji
Na zlecenie Gminy Olecko Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Pracownia Zapach...
2017-09-11 1230 Czytano:754 razy » Przeczytaj artykuł
10  inwentaryzacja przyrodnicza wykonana na zlecenie Gminy Olecko
W dniu 23 maja 2017r. zleciliśmy firmie Ekodokument z/s w Gołdapi opracowanie niezależnej inwenta...
2017-09-11 1225 Czytano:723 razy » Przeczytaj artykuł
11  ponowne wezwanie do uzupełnienia raportu ooś- RDOŚ
w załączniku...
2017-07-14 1232 Czytano:939 razy » Przeczytaj artykuł
12  opinia sanitarna
w załączniku...
2017-06-22 1445 Czytano:892 razy » Przeczytaj artykuł
13  ponowne uzupełnienie raportu ooś- PPIS
w załączniku...
2017-06-14 1230 Czytano:839 razy » Przeczytaj artykuł
14  zawiadomienie- RDOŚ
zawiadomienie o nowym terminie rozpatrzenia wniosku- w załączniku...
2017-06-01 1342 Czytano:834 razy » Przeczytaj artykuł
15  ponowne wezwanie PPIS do uzupełnienia raportu ooś
w załączniku...
2017-05-26 1019 Czytano:786 razy » Przeczytaj artykuł
16  uzupełnienie raportu ooś- RDOŚ
w załączniku...
2017-04-21 0906 Czytano:757 razy » Przeczytaj artykuł
17  uzupełnienie raportu ooś- PPIS
w załączniku...
2017-04-21 0858 Czytano:711 razy » Przeczytaj artykuł
18  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
W załączniku...
2017-04-11 0850 Czytano:781 razy » Przeczytaj artykuł
19  wezwanie RDOŚ do uzupełnienia raportu ooś
w załączniku...
2017-04-10 1305 Czytano:834 razy » Przeczytaj artykuł
20  wezwanie PPIS do uzupełnienia rapotru ooś
w załączniku...
2017-04-10 1303 Czytano:652 razy » Przeczytaj artykuł
21  obwieszczenie
w załączniku...
2017-04-10 1301 Czytano:587 razy » Przeczytaj artykuł
22  Pismo do RDOŚ o uzgodnienie i do PPIS o wydanie opinii
w załączniku...
2017-04-10 1259 Czytano:661 razy » Przeczytaj artykuł
23  wniosek
w załączniku...
2017-04-10 1257 Czytano:637 razy » Przeczytaj artykuł
24  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie centrum badawczo-rozwojowego w Imionkach
W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie 7 budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastr...
2017-04-10 1246 Czytano:627 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Elektrownia słoneczna
Ferma Hodowlana Norek w Kukowie
Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej w Imionkach
Rozbudowa Fermy Trzody Chlewnej w Kukowie
Budowa budynku inwentarskiego- tuczarni w Olszewie
Gorzelnia w Lenartach
Produkcja mieszanki z kruszywa łamanego z domieszką materiałów z recyklingu
Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Rosochackie
Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Kukowo
Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Łęgowo IX
Budowa budynku inwenatrskiego o obsadzie 44DJP w m. Borawskie.
Wydobywanie kopaliny ze złoża Sedranki III
Budowa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 1000 kW
Budowa urządzeń do przesyłania gorącej wody
Budowa Elektrowni Słonecznej w miejscowości Lesk
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Łęgowo VIII
Przebudowa drogi powiatowej nr 1812 N w Gordejkach
Budowa zakładu przetwarzania odpadów poprodukcyjnych z laminatów
Budowa instalacji fotowoltaicznej Rosochackie o mocy do 1 MW, gm. Olecko
Wydobywanie i wstępna obróbka kruszywa ze złoża piasku ze żwirem w Olecku
Elektrownia Słoneczna o mocy do 3 MW
Budowa hali produkcyjnej
Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w Świdrach
Budowa elektrowni słonecznej w Kukowie
Budowa elektrowni słonecznej w Borawskich
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Lenartach
Modernizacja sieci cieplnych w Olecku
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Babkach Oleckich
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Kukowie
Rozbudowa drogi krajowej nr nr na odcinku Olecko-Gąski
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Lenartach
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Olecku
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Lesk
Ostat. 10 wiadomości:

» decyzja
» decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie
» obwieszczenie o wydanej decyzji
» decyzja
» zawiadomienie - art. 10 kpa
» pismo PPIS
» postanowienie RDOŚ
» opinia dotycząca oceny wpływu na środowisko i zdrowie ludzi dla raportu ooś
» ocena zasięgu zapachowego oddziaływania inwestycji
» inwentaryzacja przyrodnicza wykonana na zlecenie Gminy Olecko
System BIP Inet