A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Postępowanie środowiskowe » Ferma Hodowlana Norek w Kukowie
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» obwieszczenie- wszczęcie postępowania
» Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
» UCHWAŁA Nr Nr RIO.IV-249/19 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dn. 9 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Olecka...
» Projekt uchwały w sprawie utworzenia Osiedla Lesk w Olecku i nadania mu statutu
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2019
Ilość wiadomości z działu 'Ferma Hodowlana Norek w Kukowie': 23
1  obwieszczenie o wydanej decyzji
obwieszczenie o wydanej decyzji w załączniku....
2018-12-20 1327 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
2  decyzja
w załączniku decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań....
2018-12-20 1326 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
3  obwieszczenie- podanie do publicznej wiadomości
obwieszczenie- podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania uwag w załąc...
2018-10-04 1337 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
4  opinia inspektora sanitarnego w Olecku
opinia inspektora sanitarnego w Olecku w załączniku....
2018-10-04 0911 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
5  postanowienie RDOŚ w Olsztynie uzgadniające realizację przedsięwzięcia
Postanowieniem z dnia 30.11.2017r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie uzgodnił rea...
2017-12-08 0930 Czytano:659 razy » Przeczytaj artykuł
6  uzupełnienie raportu ooś- RDOŚ
w załączniku uzupełniony raport ooś wraz z mapami hałasu ...
2017-11-03 0840 Czytano:663 razy » Przeczytaj artykuł
7  zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy- RDOŚ
w załączniku...
2017-10-18 0856 Czytano:839 razy » Przeczytaj artykuł
8  wezwanie RDOŚ do uzupełnienia raportu ooś
w załączniku...
2017-09-11 1445 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
9  zawiadomienie o nowym terminie rozpatrzenia wniosku- RDOŚ
w załączniku...
2017-07-21 1250 Czytano:731 razy » Przeczytaj artykuł
10  wezwanie PPIS do uzupełnienia raportu ooś
w załączniku...
2017-07-13 1310 Czytano:658 razy » Przeczytaj artykuł
11  pismo do RDOŚ o uzgodnienie i do PPIS o wydanie opinii
w załączniku...
2017-06-16 1031 Czytano:766 razy » Przeczytaj artykuł
12  obwieszczenie- podanie do publicznej wiadomości
w załączniku...
2017-06-16 1026 Czytano:706 razy » Przeczytaj artykuł
13  uzupełnienie raportu ooś
w załączniku...
2017-06-09 1328 Czytano:755 razy » Przeczytaj artykuł
14  wezwanie do uzupełnienia raportu ooś
w załączniku...
2017-04-13 0925 Czytano:1269 razy » Przeczytaj artykuł
15  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
W załączniku...
2017-04-11 0840 Czytano:624 razy » Przeczytaj artykuł
16  podjęcie zawieszonego postępowania
w załączniku...
2017-04-10 1240 Czytano:547 razy » Przeczytaj artykuł
17  zawieszenie postępowania
w załączniku...
2017-04-10 1239 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
18  Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
w załączniku...
2017-04-10 1237 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
19  opinia RDOŚ
w załączniku...
2017-04-10 1235 Czytano:515 razy » Przeczytaj artykuł
20  opinia sanitarna
w załączniku...
2017-04-10 1234 Czytano:502 razy » Przeczytaj artykuł
21  zapytanie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
w załączniku...
2017-04-10 1232 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
22  wniosek oraz karta informacyjna przedsięwzięcia
w załączniku...
2017-04-10 1224 Czytano:519 razy » Przeczytaj artykuł
23  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na rozbudowie istniejącej Fermy Hodowlanej Norek w Kukowie
Rozbudowa istniejącej Fermy Hodowlanej Norek prowadzonej w systemie otwartym, zlokalizowanej w miej...
2017-04-10 1223 Czytano:495 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Elektrownia słoneczna
Ferma Hodowlana Norek w Kukowie
Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej w Imionkach
Rozbudowa Fermy Trzody Chlewnej w Kukowie
Budowa budynku inwentarskiego- tuczarni w Olszewie
Gorzelnia w Lenartach
Produkcja mieszanki z kruszywa łamanego z domieszką materiałów z recyklingu
Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Rosochackie
Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Kukowo
Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Łęgowo IX
Budowa budynku inwenatrskiego o obsadzie 44DJP w m. Borawskie.
Wydobywanie kopaliny ze złoża Sedranki III
Budowa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 1000 kW
Budowa urządzeń do przesyłania gorącej wody
Budowa Elektrowni Słonecznej w miejscowości Lesk
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Łęgowo VIII
Przebudowa drogi powiatowej nr 1812 N w Gordejkach
Budowa zakładu przetwarzania odpadów poprodukcyjnych z laminatów
Budowa instalacji fotowoltaicznej Rosochackie o mocy do 1 MW, gm. Olecko
Wydobywanie i wstępna obróbka kruszywa ze złoża piasku ze żwirem w Olecku
Elektrownia Słoneczna o mocy do 3 MW
Budowa hali produkcyjnej
Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w Świdrach
Budowa elektrowni słonecznej w Kukowie
Budowa elektrowni słonecznej w Borawskich
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Lenartach
Ostat. 10 wiadomości:

» obwieszczenie o wydanej decyzji
» decyzja
» obwieszczenie- podanie do publicznej wiadomości
» opinia inspektora sanitarnego w Olecku
» postanowienie RDOŚ w Olsztynie uzgadniające realizację przedsięwzięcia
» uzupełnienie raportu ooś- RDOŚ
» zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy- RDOŚ
» wezwanie RDOŚ do uzupełnienia raportu ooś
» zawiadomienie o nowym terminie rozpatrzenia wniosku- RDOŚ
» wezwanie PPIS do uzupełnienia raportu ooś
System BIP Inet