A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Postępowanie środowiskowe » Ferma Hodowlana Norek w Kukowie
Menu:
AKTUALNOŚCI
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawa wniesiona do Rady Miejskiej nr ORN.0004.30.2018
» Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej
» Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy...
» Projekt uchwały w sprawie podziału Sołectwa Kukowo
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko
Ilość wiadomości z działu 'Ferma Hodowlana Norek w Kukowie': 19
1  postanowienie RDOŚ w Olsztynie uzgadniające realizację przedsięwzięcia
Postanowieniem z dnia 30.11.2017r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie uzgodnił rea...
2017-12-08 0930 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
2  uzupełnienie raportu ooś- RDOŚ
w załączniku uzupełniony raport ooś wraz z mapami hałasu ...
2017-11-03 0840 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
3  zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy- RDOŚ
w załączniku...
2017-10-18 0856 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
4  wezwanie RDOŚ do uzupełnienia raportu ooś
w załączniku...
2017-09-11 1445 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
5  zawiadomienie o nowym terminie rozpatrzenia wniosku- RDOŚ
w załączniku...
2017-07-21 1250 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
6  wezwanie PPIS do uzupełnienia raportu ooś
w załączniku...
2017-07-13 1310 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
7  pismo do RDOŚ o uzgodnienie i do PPIS o wydanie opinii
w załączniku...
2017-06-16 1031 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
8  obwieszczenie- podanie do publicznej wiadomości
w załączniku...
2017-06-16 1026 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
9  uzupełnienie raportu ooś
w załączniku...
2017-06-09 1328 Czytano:435 razy » Przeczytaj artykuł
10  wezwanie do uzupełnienia raportu ooś
w załączniku...
2017-04-13 0925 Czytano:689 razy » Przeczytaj artykuł
11  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
W załączniku...
2017-04-11 0840 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
12  podjęcie zawieszonego postępowania
w załączniku...
2017-04-10 1240 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
13  zawieszenie postępowania
w załączniku...
2017-04-10 1239 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
14  Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
w załączniku...
2017-04-10 1237 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
15  opinia RDOŚ
w załączniku...
2017-04-10 1235 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
16  opinia sanitarna
w załączniku...
2017-04-10 1234 Czytano:257 razy » Przeczytaj artykuł
17  zapytanie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
w załączniku...
2017-04-10 1232 Czytano:241 razy » Przeczytaj artykuł
18  wniosek oraz karta informacyjna przedsięwzięcia
w załączniku...
2017-04-10 1224 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
19  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na rozbudowie istniejącej Fermy Hodowlanej Norek w Kukowie
Rozbudowa istniejącej Fermy Hodowlanej Norek prowadzonej w systemie otwartym, zlokalizowanej w miej...
2017-04-10 1223 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Elektrownia słoneczna
Ferma Hodowlana Norek w Kukowie
Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej w Imionkach
Rozbudowa Fermy Trzody Chlewnej w Kukowie
Budowa budynku inwentarskiego- tuczarni w Olszewie
Gorzelnia w Lenartach
Produkcja mieszanki z kruszywa łamanego z domieszką materiałów z recyklingu
Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Rosochackie
Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Kukowo
Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Łęgowo IX
Budowa budynku inwenatrskiego o obsadzie 44DJP w m. Borawskie.
Wydobywanie kopaliny ze złoża Sedranki III
Budowa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 1000 kW
Budowa urządzeń do przesyłania gorącej wody
Budowa Elektrowni Słonecznej w miejscowości Lesk
Ostat. 10 wiadomości:

» postanowienie RDOŚ w Olsztynie uzgadniające realizację przedsięwzięcia
» uzupełnienie raportu ooś- RDOŚ
» zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy- RDOŚ
» wezwanie RDOŚ do uzupełnienia raportu ooś
» zawiadomienie o nowym terminie rozpatrzenia wniosku- RDOŚ
» wezwanie PPIS do uzupełnienia raportu ooś
» pismo do RDOŚ o uzgodnienie i do PPIS o wydanie opinii
» obwieszczenie- podanie do publicznej wiadomości
» uzupełnienie raportu ooś
» wezwanie do uzupełnienia raportu ooś
System BIP Inet