A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał » VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018 » Projekty uchwał na XXX Nadzwyczajną Sesję RM
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyjaśnienie do SIWZ (556776-N-2019)Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku.
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - 24 czerwca 2019 r.
» Protokół Nr ORN.0012.8.1.2019 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 17 maja 2019 r.
» Sobczak Karol
» Przetarg nieograniczony - Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Możne Gmina Olecko
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XXX Nadzwyczajną Sesję RM': 17
1  Projekt rezolucji w sprawie protestu przeciwko budowie centrum badawczo- rozwojowego hodowli trzody chlewnej w miejscowości Imionki w Gminie Olecko.
Treść projektu rezolucji w załączniku...
2017-03-20 1219 Czytano:582 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-03-20 1216 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-03-20 1215 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku i sposobów jego realizacji w roku 2017
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-03-20 1214 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2017
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-03-20 1213 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-03-20 1212 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-03-20 1211 Czytano:502 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko”
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-03-20 1210 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-03-20 1209 Czytano:485 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w sprawie przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-03-20 1207 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-03-20 1206 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Imionki I'
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-03-20 1205 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kukowo – tereny obsługi produkcji rolnej'
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-03-20 1203 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
14  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-03-20 1201 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
15  Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Olecku przy ul. Gołdapskiej
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-03-20 1200 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
16  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wiloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017 - 2024
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-03-20 1156 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
17  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-03-20 1154 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekty uchwał na XXII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXIV Sesję RM
Projekty uchwał na XXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXVI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XXX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XL Sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM
Projekty uchwał na XLVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIX Sesję RM
Projekty uchwał na L Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt rezolucji w sprawie protestu przeciwko budowie centrum badawczo- rozwojowego hodowli trzody chlewnej w miejscowości Imionki w Gminie Olecko.
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku i sposobów jego realizacji w roku 2017
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2017
» Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko”
» Projekt uchwały w sprawie sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
System BIP Inet