A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rejestry i ewidencje » Udzielanie informacji publicznej » Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2017r. (arch.)
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyjaśnienie do SIWZ (556776-N-2019)Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku.
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - 24 czerwca 2019 r.
» Protokół Nr ORN.0012.8.1.2019 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 17 maja 2019 r.
» Sobczak Karol
» Przetarg nieograniczony - Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Możne Gmina Olecko
Ilość wiadomości z działu 'Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2017r.': 36
1   EK.1431.5.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Ceny za paliwo
Numer sprawy: EK.1431.5.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Edukacji,...
2017-12-27 1257 Czytano:557 razy » Przeczytaj artykuł
2  DE.1431.1.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Fermy zwierząt
Numer sprawy: DE.1431.1.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Dochodów...
2017-12-21 1407 Czytano:695 razy » Przeczytaj artykuł
3  Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych...
2017-11-22 1247 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
4  SOG.1431.7.2017 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Liczba ludności
Numer sprawy: SOG.1431.7.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Spraw Ob...
2017-11-15 1503 Czytano:611 razy » Przeczytaj artykuł
5  SOG.0033.25.2017 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - osoby starsze
Numer sprawy: SOG.0033.25.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Spraw O...
2017-11-08 1101 Czytano:667 razy » Przeczytaj artykuł
6  ORN.1431.12.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Powiadomienia SMS
Numer sprawy: ORN.1431.12.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiz...
2017-10-24 1024 Czytano:628 razy » Przeczytaj artykuł
7  ORN.1431.11.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Pensja Wiceburmistrza
Numer sprawy: ORN.1431.11.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiz...
2017-10-24 1012 Czytano:682 razy » Przeczytaj artykuł
8  EK.1431.3.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Ratownictwo wodne
Numer sprawy: EK.1431.3.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział edukacji,...
2017-10-20 1519 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
9  ORN.1431.10.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – informacja przestrzenna
Numer sprawy: ORN.1431.10.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiz...
2017-10-05 0746 Czytano:674 razy » Przeczytaj artykuł
10  BI.6730.78.2017 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Warunki zabudowy
Numer sprawy: BI.6730.78.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Budownic...
2017-08-31 0909 Czytano:675 razy » Przeczytaj artykuł
11  FN.1431.7.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Umowa z kancelarią prawną
Numer sprawy: FN.1431.7.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Finansowy...
2017-08-16 1510 Czytano:767 razy » Przeczytaj artykuł
12  GKO.602.11.2015 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - polityka ekologiczna
Numer sprawy: GKO.602.11.2015
Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Gospodar...
2017-08-01 0752 Czytano:674 razy » Przeczytaj artykuł
13  SOG.1431.5.2017 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Numer sprawy: SOG.1431.5.2017
Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Spraw Obyw...
2017-07-28 0845 Czytano:690 razy » Przeczytaj artykuł
14  SOG.1432.4.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej - fundusze dla OSP i PSP
Numer sprawy: SOG.1431.4.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Spraw Ob...
2017-07-24 1247 Czytano:680 razy » Przeczytaj artykuł
15  ORN.1431.9.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – samochody służbowe
Numer sprawy: ORN.1431.9.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiza...
2017-07-24 1240 Czytano:653 razy » Przeczytaj artykuł
16  SOG.1431.3.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Napoje alkoholowe
Numer sprawy: SOG.1431.3.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Spraw Ob...
2017-07-21 1321 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
17  SOG.1431.2.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Zezwolenia na alkohol
Numer sprawy: SOG.1431.2.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Spraw Ob...
2017-07-21 1319 Czytano:637 razy » Przeczytaj artykuł
18  SOG.1431.1.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Fundusze unijne
Numer sprawy: SOG.1431.1.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Spraw Ob...
2017-07-21 1316 Czytano:703 razy » Przeczytaj artykuł
19  BI.1431.4.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Inwestycje
Numer sprawy: BI.1431.4.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Budownict...
2017-07-12 0907 Czytano:670 razy » Przeczytaj artykuł
20  ORN.1431.8.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Zabytki, oświetlenie
Numer sprawy: ORN.1431.8.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiza...
2017-07-07 1038 Czytano:704 razy » Przeczytaj artykuł
21   ORN.1431.7.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Umowa partnerska
Numer sprawy: ORN.1431.7.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiza...
2017-06-29 1515 Czytano:687 razy » Przeczytaj artykuł
22  GKO.7223.7.2017 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Miejsca parkingowe
Numer sprawy: GKO.7223.7.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Gospodar...
2017-06-23 1100 Czytano:614 razy » Przeczytaj artykuł
23  ORN.1431.6.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Informacja przestrzenna
Numer sprawy: ORN.1431.6.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiza...
2017-06-14 0909 Czytano:652 razy » Przeczytaj artykuł
24  DE.1431.1.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Umorzenie opłat
Numer sprawy: DE.1431.1.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Dochodów...
2017-06-02 1022 Czytano:696 razy » Przeczytaj artykuł
25   ORN.1431.5.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Jednostki organizacyjne
Numer sprawy: ORN.1431.5.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiza...
2017-05-26 0842 Czytano:649 razy » Przeczytaj artykuł
26  ORN.1431.4.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Umowa partnerska
Numer sprawy: ORN.1431.4.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiza...
2017-05-24 1235 Czytano:649 razy » Przeczytaj artykuł
27  EK.1431.2.2017 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Przedszkola
Numer sprawy: EK.1431.2.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Edukacji,...
2017-05-11 1407 Czytano:737 razy » Przeczytaj artykuł
28  ORN.1431.3.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Opinia prawna i wykaz faktur
Numer sprawy: ORN.1431.3.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiza...
2017-05-10 1502 Czytano:755 razy » Przeczytaj artykuł
29  EK.1431.1.2017 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Dostosowanie sieci szkół
Numer sprawy: EK.1431.1.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Edukacji,...
2017-04-11 1103 Czytano:713 razy » Przeczytaj artykuł
30  GK0.604.2.2017 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Usuwanie azbestu
Numer sprawy: ORN.604.2.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Gospodark...
2017-03-06 1022 Czytano:803 razy » Przeczytaj artykuł
31  GK0.604.1.2017 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wyroby azbestowe
Numer sprawy: ORN.604.1.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Gospodark...
2017-03-06 0955 Czytano:737 razy » Przeczytaj artykuł
32  GK0.604.3.2017 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Dofinannsowanie do wymiany kotłów
Numer sprawy: ORN.604.3.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Gospodark...
2017-03-06 0948 Czytano:774 razy » Przeczytaj artykuł
33  ORN.1431.2.2017 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - System zarządzania bezpieczeństwem informacji
Numer sprawy: ORN.1431.2.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiza...
2017-02-28 1217 Czytano:804 razy » Przeczytaj artykuł
34  GKO.602.5.2017 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Maszyny budowlane
Numer sprawy: GK0.602.5.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Gospodark...
2017-02-08 1248 Czytano:752 razy » Przeczytaj artykuł
35  ORN.1431.1.2017 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Terminy sesji Rady Miejskiej
Numer sprawy: ORN.1431.1.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Organiza...
2017-02-08 1238 Czytano:742 razy » Przeczytaj artykuł
36  GK0.6222.2.2017 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Oczyszczalnie ścieków
Numer sprawy: GK0.6222.2.2017

Komórka odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Gospodar...
2017-01-30 0811 Czytano:875 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2016r.
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2017r.
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2018r.
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2019r.
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» EK.1431.5.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Ceny za paliwo
» DE.1431.1.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Fermy zwierząt
» Baza Aktów Własnych
» SOG.1431.7.2017 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Liczba ludności
» SOG.0033.25.2017 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - osoby starsze
» ORN.1431.12.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Powiadomienia SMS
» ORN.1431.11.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Pensja Wiceburmistrza
» EK.1431.3.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – Ratownictwo wodne
» ORN.1431.10.2017 Wniosek o udostęnienie informacji publicznej – informacja przestrzenna
» BI.6730.78.2017 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Warunki zabudowy
System BIP Inet