A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał » VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018 » Projekty uchwał na XXV Sesję RM
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wniosek o szacowanie szkód łowieckich i ustalenie odszkodowania
» Przetarg nieograniczony- Przebudowa placu zabaw przy Placu Wolności w Olecku
» Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew oraz pozyskanie wyciętego drewna ze ścinki drzew rosnących na terenach gminnych w Olecku
» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Imionki I”
» Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Jaśki I”
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XXV Sesję RM': 8
1  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-11-15 1200 Czytano:411 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-11-15 1159 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Olecko - Kolonia III'
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-11-15 1158 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr ORN.0007.40.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 maja 2016 r.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-11-15 1156 Czytano:417 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności pieniężnej Gminy Olecko z tytułu zaległego czynszu wraz z odsetkami ustawowymi
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-11-15 1155 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-11-15 1153 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016. 2024
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-11-15 1152 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-11-15 1150 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekty uchwał na XXII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXIV Sesję RM
Projekty uchwał na XXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXVI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XXX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XL Sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
» Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
» Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Olecko - Kolonia III'
» Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr ORN.0007.40.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 maja 2016 r.
» Projekt uchwały w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności pieniężnej Gminy Olecko z tytułu zaległego czynszu wraz z odsetkami ustawowymi
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
» Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016. 2024
» Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
System BIP Inet