A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał » VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018 » Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr ORN.0012.3.10.2017 posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 19 grudnia 2017 r
» Protokół Nr ORN.0012.2.12.2017 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2017 r.
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.1.15.2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 19 grudnia 2017 roku.
» wysłanie raportu ooś do instytucji opiniujących i uzgadniających
» Budowa sieci gazowej przy ulicy 11 Listopada w Olecku, obręb ewid. Olecko 2.
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XVII Sesję RM': 12
1  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1428 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Olecko na lata 2016-2025.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1427 Czytano:300 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wschodniej części miejscowości Olecko – Kolonia
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1426 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Olecku przy ul. Gołdapskiej
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1425 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami gminy Olecko na lata 2016-2019
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1424 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr ORN.0007.55.2015 Rady Miejskiej w Olecku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1423 Czytano:201 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1422 Czytano:235 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr ORN.0007.8.2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie reprezentowania Gminy Olecko w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego 'Gospodarka Komunalna'...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1420 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1419 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w spraiwe zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016-2024
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1418 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1417 Czytano:130 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację inwestycji drogowych
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1415 Czytano:152 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekty uchwał na XXII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXIV Sesję RM
Projekty uchwał na XXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXVI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XXX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XL Sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Olecko na lata 2016-2025.
» Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wschodniej części miejscowości Olecko – Kolonia
» Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Olecku przy ul. Gołdapskiej
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami gminy Olecko na lata 2016-2019
» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr ORN.0007.55.2015 Rady Miejskiej w Olecku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli...
» Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą...
» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr ORN.0007.8.2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie reprezentowania Gminy Olecko w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego 'Gospodarka Komunalna'...
» Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku.
» Projekt uchwały w spraiwe zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016-2024
System BIP Inet