A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał » VI kadencja Rady Miejskiej 2010-2014 » Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawa wniesiona do Rady Miejskiej nr ORN.0004.18.2018
» Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV na terenie działek ewid. nr 361/4, 93, obręb ewid. Jaśki.
» Wniosek o szacowanie szkód łowieckich i ustalenie odszkodowania
» Przetarg nieograniczony- Przebudowa placu zabaw przy Placu Wolności w Olecku
» Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew oraz pozyskanie wyciętego drewna ze ścinki drzew rosnących na terenach gminnych w Olecku
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XLI Sesję RM': 6
1  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-04-18 1056 Czytano:650 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-04-18 1055 Czytano:545 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla PW i K Spółka z o.o. w Olecku.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-04-18 1054 Czytano:631 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-04-18 1053 Czytano:539 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-04-18 1052 Czytano:540 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-04-18 1049 Czytano:548 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekt uchwały na XXII Nadzwyczajną sesję RM
Projekty uchwał na XXIII sesję RM
Projekty uchwał na XXIV sesję RM
Projekty uchwał na XXV sesję RM
Projekty uchwał na XXVI sesję RM
Projekty uchwał na XXVII sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII sesję RM
Projekty uchwał na XXIX sesję RM
Projekty uchwał na XXX sesję RM
Projekty uchwał na XXXI sesję RM
Projekty uchwał na XXXII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIV sesję RM
Projekty uchwał na XXXV sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX sesję RM
Projekty uchwał na XL sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
» Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
» Projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla PW i K Spółka z o.o. w Olecku.
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.
» Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Olecko
System BIP Inet