A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał i stanowisk » VI kadencja Rady Miejskiej 2010-2014 » Projekty uchwał na XXXIX sesję RM
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 28 stycznia 2019 r.
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 27 stycznia 2019 r.
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.2.14.2019 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 18 grudnia 2019 r.
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.1.12.2019 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 17 grudnia 2019 roku.
» postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu ooś
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XXXIX sesję RM': 15
1  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 1024 Czytano:1163 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2014 - 2022
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 1018 Czytano:1158 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 1017 Czytano:1473 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr ORN.0007.2.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 1014 Czytano:1082 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały NR XLI/388/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 1012 Czytano:1076 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLI/387/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 1010 Czytano:1110 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLI/386/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 1007 Czytano:1042 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Sport i turystyka bez granic – wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin” w ramach Programu Współpracy...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 1000 Czytano:1063 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014- 2020
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 0958 Czytano:1239 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 0957 Czytano:1049 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu osłonowego 'Pomoc gminy w zakresie dożywiania' na lata 2014-2020.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 0954 Czytano:744 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 0952 Czytano:841 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 0949 Czytano:869 razy » Przeczytaj artykuł
14  Projekt uchwały w sprawie wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 0947 Czytano:787 razy » Przeczytaj artykuł
15  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 0945 Czytano:703 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekt uchwały na XXII Nadzwyczajną sesję RM
Projekty uchwał na XXIII sesję RM
Projekty uchwał na XXIV sesję RM
Projekty uchwał na XXV sesję RM
Projekty uchwał na XXVI sesję RM
Projekty uchwał na XXVII sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII sesję RM
Projekty uchwał na XXIX sesję RM
Projekty uchwał na XXX sesję RM
Projekty uchwał na XXXI sesję RM
Projekty uchwał na XXXII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIV sesję RM
Projekty uchwał na XXXV sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX sesję RM
Projekty uchwał na XL sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
» Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2014 - 2022
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr ORN.0007.2.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych...
» Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały NR XLI/388/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole...
» Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLI/387/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole...
» Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLI/386/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole...
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Sport i turystyka bez granic – wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin” w ramach Programu Współpracy...
» Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014- 2020
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko
System BIP Inet