A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał » VI kadencja Rady Miejskiej 2010-2014 » Projekty uchwał na XXXIX sesję RM
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» Wyniki konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jaśki
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Olecku przy ul. Zielonej 6
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XXXIX sesję RM': 15
1  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 1024 Czytano:935 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2014 - 2022
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 1018 Czytano:925 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 1017 Czytano:1210 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr ORN.0007.2.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 1014 Czytano:875 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały NR XLI/388/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 1012 Czytano:874 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLI/387/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 1010 Czytano:874 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLI/386/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 1007 Czytano:812 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Sport i turystyka bez granic – wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin” w ramach Programu Współpracy...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 1000 Czytano:868 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014- 2020
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 0958 Czytano:958 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 0957 Czytano:824 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu osłonowego 'Pomoc gminy w zakresie dożywiania' na lata 2014-2020.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 0954 Czytano:589 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 0952 Czytano:647 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 0949 Czytano:696 razy » Przeczytaj artykuł
14  Projekt uchwały w sprawie wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 0947 Czytano:601 razy » Przeczytaj artykuł
15  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2014-02-19 0945 Czytano:536 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekt uchwały na XXII Nadzwyczajną sesję RM
Projekty uchwał na XXIII sesję RM
Projekty uchwał na XXIV sesję RM
Projekty uchwał na XXV sesję RM
Projekty uchwał na XXVI sesję RM
Projekty uchwał na XXVII sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII sesję RM
Projekty uchwał na XXIX sesję RM
Projekty uchwał na XXX sesję RM
Projekty uchwał na XXXI sesję RM
Projekty uchwał na XXXII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIV sesję RM
Projekty uchwał na XXXV sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX sesję RM
Projekty uchwał na XL sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
» Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2014 - 2022
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr ORN.0007.2.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych...
» Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały NR XLI/388/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole...
» Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLI/387/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole...
» Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLI/386/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole...
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Sport i turystyka bez granic – wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin” w ramach Programu Współpracy...
» Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014- 2020
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko
System BIP Inet