A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Organizacje pozarządowe » Program współpracy na 2014r. (arch.)
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych
» obwieszczenie o wydanej decyzji
» decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
» Postanowienie Nr 260/2019 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Olecko na stałe obwody głosowania...
» Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych...
Ilość wiadomości z działu 'Program współpracy na 2014r.': 1
Program współpracy na 2014 rok

Program współpracy na 2014 rok

Od kilku lat olecki samorząd w ramach współpracy ustanawia zasady współdziałania z sektorem pozarządowym.

Wola współpracy z III sektorem wynika z korzyści z dotychczasowej współpracy. Realizując w różnych formach i zakresach zadania publiczne organizacje pozarządowe podnoszą jakość życia mieszkańców Gminy Olecko.

Program Współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwalany jest na podstawie art.5 a ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu społecznego (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm).

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie ;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3) konsultowania z podmiotami programu, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery działań publicznych, o której mowa w art.4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;\, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 70 umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

Ponadto współpraca powinna odbywać się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

W projekcie uchwały na temat programu współpracy na 2014 w § 6 wymieniona jest lista priorytetowych zadań własnych, które gmina proponuje zlecać w formie wspierania lub powierzenia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W załączeniu znajduje się treść uchwały Rady Miejskiej w Olecku z Programem współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.


Data wprowadzenia: 2014-01-09 1137
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3154 razy

» Program współpracy na 2014 rok - rozmiar: 270597 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
Aktualności
Konkursy na dotacje
Program współpracy na 2019 r.
Podkat. Archiwalne:
Informator organizacji pozarządowych
Program współpracy na 2008r.
Program współpracy na 2009r.
Program współpracy na 2010r.
Program współpracy na 2011
Program współpracy na 2012r.
Program współpracy na 2013r.
Program współpracy na 2014r.
Program współpracy na 2015r.
Program współpracy na 2016r.
Program współpracy na 2017 r.
Program współpracy na 2018r.
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Program współpracy na 2014 rok
System BIP Inet