A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Uchwały Rady Miejskiej » VI kadencja Rady Miejskiej 2010-2014 » VI RM - 2012 rok » XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2012 roku
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt stanowiska Rady Miejskiej w Olecku sprawie uwzględnienia miasta Olecko w układzie komunikacji kolejowej Polski północno-wschodniej - z autopoprawką
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2023
» Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika - z autopoprawką
» Sprawa wniesiona do Rady Miejskiej nr ORN.1510.2.2018
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.3.1.2018 posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 23 stycznia 2018 roku.
Ilość wiadomości z działu 'XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2012 roku': 8
1  Uchwała Nr ORN.0007.37.2012 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.
Treść uchwały w załączniku...
2012-06-06 1334 Czytano:1017 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr ORN.0007.36.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
Treść uchwały w załączniku...
2012-06-06 1332 Czytano:904 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr ORN.0007.35.2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Treść uchwały w załączniku...
2012-06-06 1330 Czytano:750 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr ORN.0007.34.2012 w sprawie zamiaru zniesienia jednoski pomocniczej Gminy Olecko.
Treść uchwały w załączniku...
2012-06-06 1329 Czytano:676 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr ORN.0007.33.2012 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Olecko.
Treść uchwały w załączniku...
2012-06-06 1320 Czytano:722 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr ORN.0007.32.2012 w sprawie przyjęcia 'Programu opieki nad zabytkami gminy Olecko na lata 2012 - 2015'.
Treść uchwały w załączniku...
2012-06-06 1317 Czytano:816 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr ORN.0007.31.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej...
Treść uchwały w załączniku...
2012-06-06 1314 Czytano:665 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr ORN.0007.30.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko w związku z lokalizacją dwu...
Treść uchwały w załączniku...
2012-06-06 1311 Czytano:864 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2012 roku
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 lutego 2012 roku
XVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2012 roku
XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2012 roku
XXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2012 roku
XXII Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej z dnia 12 lipca 2012 roku
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 24 sierpnia 2012 roku
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012 roku
XXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 roku
XXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2012 roku
XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 roku
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr ORN.0007.37.2012 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.
» Uchwała Nr ORN.0007.36.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
» Uchwała Nr ORN.0007.35.2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
» Uchwała Nr ORN.0007.34.2012 w sprawie zamiaru zniesienia jednoski pomocniczej Gminy Olecko.
» Uchwała Nr ORN.0007.33.2012 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Olecko.
» Uchwała Nr ORN.0007.32.2012 w sprawie przyjęcia 'Programu opieki nad zabytkami gminy Olecko na lata 2012 - 2015'.
» Uchwała Nr ORN.0007.31.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej...
» Uchwała Nr ORN.0007.30.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko w związku z lokalizacją dwu...
System BIP Inet