A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Uchwały Rady Miejskiej » VI kadencja Rady Miejskiej 2010-2014 » VI RM - 2012 rok » XVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2012 roku
Menu:
AKTUALNOŚCI
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyjaśnienie nr 3 do przetargu 'Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i innego wyposażenia na potrzeby uczestników projektu 'Z głową w cyfrowy świat' do SP3 w Olecku
» Wyjaśnienie nr 2 do przetargu 'Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i innego wyposażenia na potrzeby uczestników projektu 'Z głową w cyfrowy świat' do SP3 w Olecku
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń gospodarczych i garaży
» Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Ilość wiadomości z działu 'XVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2012 roku': 13
1  Uchwała Nr ORN.0007.23.2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Treść uchwały w załączniku...
2012-04-04 1143 Czytano:1090 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr ORN.0007.22.2012 w sprawie ustalenia planu siedzi oraz granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Olecko.
Treść uchwały w załączniku...
2012-04-04 1141 Czytano:830 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr ORN.0007.21.2012 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Olecko.
Treść uchwały w załączniku...
2012-04-04 1140 Czytano:1109 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr ORN.0007.20.2012 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.
Treść uchwały w załączniku...
2012-04-04 1133 Czytano:893 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr ORN.0007.19.2012 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Olecko lokali socjalnych.
Treść uchwały w załączniku...
2012-04-04 1129 Czytano:872 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr ORN.0007.18.2012 w sprawie niewyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Olecko.
Treść uchwały w załączniku...
2012-04-04 1127 Czytano:840 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr ORN.0007.17.2012 w sprawie zmian Statutu Gminy Olecko.
Treść uchwały w załączniku...
2012-04-04 1125 Czytano:785 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr ORN.0007.16.2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Treść uchwały w załączniku...
2012-04-04 1122 Czytano:802 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr ORN.0007.15.2012 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków trwałych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Treść uchwały w załączniku...
2012-04-04 1119 Czytano:894 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr ORN.0007.14.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko.
Treść uchwały w załączniku...
2012-04-04 1116 Czytano:980 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr ORN.0007.13.2012 w sprawe oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gmin Olecka oraz miejscowych planów zagospodarowania...
Treść uchwały w załączniku...
2012-04-04 1114 Czytano:698 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr ORN.0007.12.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych części miasta Olecka obejmujacych tereny...
Treść uchwały w załączniku...
2012-04-04 1111 Czytano:581 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr ORN.0007.11.2012 w sprawie nadania medalu ,,Zasłużony dla Olecka'.
Treść uchwały w załączniku...
2012-04-04 1108 Czytano:572 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2012 roku
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 lutego 2012 roku
XVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2012 roku
XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2012 roku
XXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2012 roku
XXII Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej z dnia 12 lipca 2012 roku
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 24 sierpnia 2012 roku
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012 roku
XXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 roku
XXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2012 roku
XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 roku
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr ORN.0007.23.2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
» Uchwała Nr ORN.0007.22.2012 w sprawie ustalenia planu siedzi oraz granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Olecko.
» Uchwała Nr ORN.0007.21.2012 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Olecko.
» Uchwała Nr ORN.0007.20.2012 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.
» Uchwała Nr ORN.0007.19.2012 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Olecko lokali socjalnych.
» Uchwała Nr ORN.0007.18.2012 w sprawie niewyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Olecko.
» Uchwała Nr ORN.0007.17.2012 w sprawie zmian Statutu Gminy Olecko.
» Uchwała Nr ORN.0007.16.2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
» Uchwała Nr ORN.0007.15.2012 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków trwałych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
» Uchwała Nr ORN.0007.14.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko.
System BIP Inet