A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał i stanowisk » VI kadencja Rady Miejskiej 2010-2014 » Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
» decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.6.7.2019 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 16 grudnia 2019 roku.
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.15.2019 XIX Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 20 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 28 stycznia 2019 r.
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XIV Sesję RM': 18
1  Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr ORN.0007.69.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku kredytu długoterminowego.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-11-21 0740 Czytano:1291 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-11-21 0736 Czytano:1384 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2011 - 2022
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-11-21 0733 Czytano:1564 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy stosowanych do wymiaru i poboru podatku leśnego
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-11-21 0731 Czytano:1304 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy stosowanych do wymiaru i poboru podatku rolnego
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-11-21 0730 Czytano:1268 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr ORN.0007.92.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy stosowanych do wymiaru i poboru podatku...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-11-21 0728 Czytano:1375 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą ,,Pomyśl ... na pewno potrafisz' w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-11-21 0724 Czytano:1673 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą ,,E-Belfer - przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecku do stosowania e-learningu w nauczaniu i...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-11-21 0721 Czytano:1361 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą ,,E-dukacja w Zespole Szkół w Olecku - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego' w ramach...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-11-18 1513 Czytano:1321 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowego w rejonie ul. Gołdapskiej.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-11-18 1510 Czytano:1347 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalenia...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-11-18 1508 Czytano:876 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-11-18 1506 Czytano:983 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-11-18 1503 Czytano:968 razy » Przeczytaj artykuł
14  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2012.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-11-18 1500 Czytano:980 razy » Przeczytaj artykuł
15  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-11-18 1459 Czytano:922 razy » Przeczytaj artykuł
16  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-11-18 1457 Czytano:960 razy » Przeczytaj artykuł
17  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-11-18 1455 Czytano:1005 razy » Przeczytaj artykuł
18  Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-11-18 1449 Czytano:971 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekt uchwały na XXII Nadzwyczajną sesję RM
Projekty uchwał na XXIII sesję RM
Projekty uchwał na XXIV sesję RM
Projekty uchwał na XXV sesję RM
Projekty uchwał na XXVI sesję RM
Projekty uchwał na XXVII sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII sesję RM
Projekty uchwał na XXIX sesję RM
Projekty uchwał na XXX sesję RM
Projekty uchwał na XXXI sesję RM
Projekty uchwał na XXXII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIV sesję RM
Projekty uchwał na XXXV sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX sesję RM
Projekty uchwał na XL sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr ORN.0007.69.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku kredytu długoterminowego.
» Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
» Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2011 - 2022
» Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy stosowanych do wymiaru i poboru podatku leśnego
» Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy stosowanych do wymiaru i poboru podatku rolnego
» Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr ORN.0007.92.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy stosowanych do wymiaru i poboru podatku...
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą ,,Pomyśl ... na pewno potrafisz' w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą ,,E-Belfer - przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecku do stosowania e-learningu w nauczaniu i...
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą ,,E-dukacja w Zespole Szkół w Olecku - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego' w ramach...
» Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowego w rejonie ul. Gołdapskiej.
System BIP Inet