A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał » VI kadencja Rady Miejskiej 2010-2014 » Projekty uchwał na IX Sesję RM
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kasprowicza 6/8 wraz z remontem lokali mieszkalnych na poddaszu w/w budynku
» Informacja z otwarcia ofert: BZP Nr 569141-N-2019 pn: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku.
» Wykonanie wewn. inst. centralnego ogrzewania w zasobach komunalnych
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Możne Gmina Olecko.
» ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na IX Sesję RM': 9
1  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2011-2022
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-05-24 1006 Czytano:2018 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-05-23 1022 Czytano:2758 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy na 2010 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-05-23 1020 Czytano:3031 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-05-23 1014 Czytano:1462 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla spółki z o.o. OPTIMA w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-05-23 1013 Czytano:1347 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę XVI/152/08 z 29.02.2008r. w sprawie ustanowienia ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-05-23 1011 Czytano:1348 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Olecku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-05-23 1008 Czytano:1221 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2016
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-05-23 1006 Czytano:1422 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku 'Mazury Garbate'
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-05-23 1002 Czytano:1577 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekt uchwały na XXII Nadzwyczajną sesję RM
Projekty uchwał na XXIII sesję RM
Projekty uchwał na XXIV sesję RM
Projekty uchwał na XXV sesję RM
Projekty uchwał na XXVI sesję RM
Projekty uchwał na XXVII sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII sesję RM
Projekty uchwał na XXIX sesję RM
Projekty uchwał na XXX sesję RM
Projekty uchwał na XXXI sesję RM
Projekty uchwał na XXXII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIV sesję RM
Projekty uchwał na XXXV sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX sesję RM
Projekty uchwał na XL sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2011-2022
» Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka
» Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy na 2010 rok
» Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
» Projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla spółki z o.o. OPTIMA w Olecku
» Projekt uchwały zmieniającej uchwałę XVI/152/08 z 29.02.2008r. w sprawie ustanowienia ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Olecku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
» Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2016
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku 'Mazury Garbate'
System BIP Inet