A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał i stanowisk » VI kadencja Rady Miejskiej 2010-2014 » Projekty uchwał na V Sesję RM
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2020 r. gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania oraz korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Olecko - Kolonia III
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości gruntowych
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na V Sesję RM': 12
1  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleco na 2011 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-01-20 1156 Czytano:1807 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2011-2022
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-01-20 1154 Czytano:1830 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-01-20 1153 Czytano:3517 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
Treść uchwały w załączniku...
2011-01-20 1150 Czytano:3080 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-01-20 1147 Czytano:1490 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-01-20 1133 Czytano:2653 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków trwałych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 19-400 Olecko, ul. Tunelowa 17
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-01-20 1125 Czytano:1427 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzcz najemców
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-01-20 1118 Czytano:1464 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie reprezetowania Gminy Olecko w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego 'Gospodarka Komunalna' oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2010-2014
Treść projektu uchwaly w załączniku...
2011-01-20 1116 Czytano:1509 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę XXVIII/203/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie powołania Oleckiej Rady Młodzieżowej
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-01-20 1114 Czytano:1512 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2011
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-01-20 0912 Czytano:1119 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady miejskiej w Olecku na rok 2011
Treść projektu uchwały w załączniku...
2011-01-20 0910 Czytano:1257 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekt uchwały na XXII Nadzwyczajną sesję RM
Projekty uchwał na XXIII sesję RM
Projekty uchwał na XXIV sesję RM
Projekty uchwał na XXV sesję RM
Projekty uchwał na XXVI sesję RM
Projekty uchwał na XXVII sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII sesję RM
Projekty uchwał na XXIX sesję RM
Projekty uchwał na XXX sesję RM
Projekty uchwał na XXXI sesję RM
Projekty uchwał na XXXII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIV sesję RM
Projekty uchwał na XXXV sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX sesję RM
Projekty uchwał na XL sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleco na 2011 rok
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2011-2022
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Olecko
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków trwałych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 19-400 Olecko, ul. Tunelowa 17
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzcz najemców
» Projekt uchwały w sprawie reprezetowania Gminy Olecko w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego 'Gospodarka Komunalna' oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2010-2014
» Projekt uchwały zmieniającej uchwałę XXVIII/203/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie powołania Oleckiej Rady Młodzieżowej
System BIP Inet